Кафедра технології машинобудування (ТМ ММІ), Механiко-машинобудiвний iнститут, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Адреса: Корпус 18, вул. Борщагівська 126, к.237, 03056, Київ, Україна

Телефон: 38 044 204 81 06,
Електронна пошта: tm_mmi(at)kpi.ua
Сайт:

Кафедра технології машинобудування (ТМ ММІ) є структурним підрозділом Механіко-машинобудівного Інституту Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського". Кафедра готує бакалаврів та магістрів за напрямком "131. Прикладна механіка". У рамках цього напрямку можливо вчитися на одній з двох спеціалізацій: "Технологія машинобудування" та "Технології виготовлення літальних апаратів". Можливий вступ за дипломом молодшого спеціаліста. На кафедрі існує аспірантура і докторантура за фахом "Технологія машинобудування".

Історія кафедри технології машинобудування розпочалась в 1932 р. у складі Механічного факультету Київського Політехнічного Інституту. Кваліфіковані викладачі та співробітники забезпечують високу якість навчання та проводять активну наукову роботу. Кафедра ТМ ММІ активно співпрацює з державними і науковими установами, провідними підприємствами та університетами. Міжнародні зв'язки кафедри технології машинобудування охоплюють такі країни, як Німеччина, Португалія, Сербія, Болгарія, Туреччина, Іран, Китай, В'єтнам, Єгипет, Конго, Росія та ін..

Аудиторії кафедри відповідають усім вимогам для проведення занять із застосуванням сучасних мультимедійних технологій. Працює дві комп’ютерних аудиторії, є спеціалізовані аудиторії виготовлення літальних апаратів, автоматики у машинобудуванні, технологічної оснастки. Лабораторне обладнання дозволяє проводити наукові дослідження процесів і об'єктів сучасного машинобудування.

На кафедрі успішно працює Навчально - тренінговий центр НТУУ "КПІ" – НААS де студенти мають можливість проводити лабораторні роботи на новітніх оброблюючи центрах. Кафедра кожного року проводить всеукраїнську студентську олімпіаду з дисципліни "Програмування верстатів з ЧПК".

Науково-дослідна робота на кафедрі технології машинобудування ММІ виконується:

  • за пріоритетним напрямом розвитку науки і техніки «Новітні технології та ресурсозберігаючі технології в енергетиці, промисловості та агропромисловому комплексі» (згідно Закону України № 2519-IV від 09.10.2010р. "Про пріоритетні напрямки розвитку науки і техніки");
  • за стратегічним пріоритетним напрямом 2 інноваційної діяльності в Україні «Машинобудування та приладобудування як основа високотехнологічного оновлення всіх галузей виробництва; розвиток високоякісної металургії» (згідно Закону України вiд 16.01.2003 № 433-IV "Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні" чинний станом на 22.10.2010р.);
  • за пріоритетним напрямом 6. Нові речовини і матеріали (Створення та застосування технологій отримання, зварювання, з'єднання та оброблення конструкційних, функціональних i композиційних матеріалів) згідно Додатку до постанови Кабінету Міністрів України №942 від 7 вересня 2011 р.;
  • за пріоритетним напрямом 2. Інформаційні та комунікаційні технології (Технології та засоби математичного моделювання, оптимізації та системного аналізу розв'язання надскладних завдань державного значення; Технології та засоби розробки програмних продуктів і систем) згідно Додатку до постанови Кабінету Міністрів України №942 від 7 вересня 2011 р.