Адреса: 03087, м. Київ, вул. Уманська, 39
Телефони: 242-77-78, 243-08-73
Електронна пошта: mail[at]tl-kpi.kiev.ua
сайт: http://www.tl-kpi.kiev.ua
Cоціальні мережі: FB, YouTube, Twitter

Мета навчального закладу навчити учнів використовувати знання і вміння, які вони отримують для вирішення повсякденних життєвих ситуацій. Тому педагогічний колектив приділяє велику увагу роботі з талановитими, здібними, обдарованими дітьми.

Виявлення обдарованих дітей має починатися вже у початковій школі на підставі спостереження, вивчення психологічних особливостей, мови, пам’яті, логічного мислення. Тому одним із найважливіших аспектів діяльності школи є робота з обдарованими й здібними учнями, їх пошук, виявлення і подальший розвиток.

1. Технічний ліцей Національного Технічного університету України «КПІ» – це середовище в яке потрапляє ліцеїст характеризується високим рівнем інтелектуальної насиченості, оновленням освітніх стандартів, підтримкою талановитих дітей, вдосконаленням кадрового потенціалу, здоров’я – зберігаючими технологіями. Це навчальний заклад для дітей, які мають зухвалі плани і надії, сповнені настрою пізнавального романтизму, прагнуть оволодіти системою знань та навичками наукової, дослідницько-експериментальної, конструкторської, винахідницької, раціоналізаторської діяльності та навичками роботи з сучасною технікою

2. Напрямки роботи з обдарованими дітьми.
Розвиток системи особистісно-орієнтовного навчання дітей. Створення розвивального середовища. Визнання цінності творчої дитини викладачами та батьками, психологічний супровід обдарованих дітей. Тісний зв’язок з вищими навчальними закладами, перш за все з Національним технічним університетом України «КПІ» та співпраця з Інститутом психології імені Г.С. Костюка Національної академії педагогічних наук України, а також навчально-наукове співробітництво з Інститутом фізики Національної Академії Наук України.

3. Засоби виявлення талановитих дітей – тестування та конкурсний відбір обдарованих учнів, предметні олімпіади, участь учнів в шкільних та позашкільних заходах, виставки, вікторини, конкурси, предметні тижні, експериментальна робота, пошукова та конструкторсько-винахідницька діяльність.

4. Необхідні умови для розвитку здібностей дітей:

 • готовність педагогічного колективу до рішення поставлених задач;
 • наявність методичної бази;
 • матеріально-технічне забезпечення;
 • кожному учневі створені сприятливі умови для творчого розвитку;
 • навчальний заклад, де дитину сприймають як особистість, з її нахилами, інтересами та потребами.
 • кожна оцінка є результатом наполегливої праці, а бажання вчитись необхідною передумовою перебування в ньому.

5. Форми роботи з обдарованими дітьми – співпраця з школами, ліцеями, ВУЗами (математичні бої, літні математичні табори, науково-методичні конференції, семінари). Здатність педагогічного колективу до інновацій та експериментів.

6. Категорії обдарованих дітей:

 • Діти з високими інтелектуальними здібностями;
 • діти з признаками розумової обдарованості в конкретній сфері;
 • академічні здібності;
 • діти з художніми здібностями;
 • діти з високими лідерськими здібностями;
 • діти, які не досягли з яких-небудь причин успіхів у навчанні, але володіють яскравою пізнавальною активністю, оригінальністю мислення та психологічного складу.

7. У ліцеї, як і в кожній школі навчаються діти, які складають її інтелектуально-творчий потенціал, а саме в 2017-2018 навчальному році 341 учень здобули перемогу в ІІ турі Всеукраїнських учнівських олімпіадах. У І-му семестрі 2017-2018 навчального року 81 ліцеїст – відмінник і отримує щомісяця стипендію з благодійного фонду «Освіта ІІІ тисячоліття», 69 ліцеїстів стали призерами МАН, 9 випускників є претендентами на нагородження золотими медалями. Випускник 2017 року Совайло Кирило зайняв ІІІ місце в світі з фізики, а проект Яни Жабури «Модифікація дельта-робота – маніпулятора» посів ІІ місце на міжнародному конкурсі і Яна буде представляти цей проект на семінарі, що проходитиме під час Нобелівського тижня в Швеції та багато, багато інших досягнень. Всі випускники ліцею стали студентами вищих навчальних закладів за державним замовленням. У них, на мій погляд, є майбутнє. Це їх розумовий, інтелектуальний та творчий потенціал, їх повсякденний труд, який допомагає їм піднятися ще на одну стежину до своїх мрій.

8. Робота педагогів. Які ж форми роботи признані ефективними: конкурси, інтелектуальні та інтерактивні ігри, гурткова робота, учать в олімпіадах, відвідування спеціалізованих курсів, рішення нестандартних задач, проектна діяльність. Бажання працювати нестандартно, захоплення своєю справою, знання психології обдарованих дітей, пошукова активність, інтелектуальність, ерудованість, потреба в науковій і творчій роботі. Круглі столи, «Аукціон ідей», Предметні тижні (декади), фестивалі наук, конкурси педагогічної майстерності, науково-практичні конференції.

9. Очікувані результати: «Ефективний учитель – успішний учень – престижний навчальний заклад».

 • Випускник ліцею стане соціально активною особистістю з яскраво вираженими особистісними рисами громадянина України, які включають в себе національну свідомість, розвинену духовність, моральну, художньо-естетичну, правову, трудову, фізичну, екологічну культурну;
 • усвідомлення єдності власної долі з долею України;
 • сформованість активної громадянської позиції;
 • підготовка свідомого вибору місця в житті;
 • удосконалення духовного світу дитини;
 • формування гуманістичних цінностей ліцеїстів;
 • розвиток індивідуальних здібностей і талантів.

10. Діти народжуються, щоб бути успішними. Єдине, чого вони потребують – розвитку своїх талантів. Віра в учнів допомагає їм піднятися на такі висоти, які важко навіть уявити.
Посилена увага в роботі з обдарованими дітьми в сучасних умовах, коли інноваційні процеси в усіх сферах життя являються визначальними, питання розвитку навчання обдарованих дітей являються актуальними як ніколи.
Тим не менше залишаються не вирішеними ключові проблеми в роботі з обдарованими дітьми. Ці проблеми виступають в якості ведучих напрямків в роботі з дітьми, які виявили особливі якості в інтелектуальних сферах.
До цього часу не уточнені поняття b>«обдарована дитина», «талановита дитина», «здібна дитина». Не має єдиних підходів до розрізнення обдарованості по виду їх діяльності (інтелектуальна обдарованість, обдарованість в мистецтві, в спорті, технічній творчості). Серйозною проблемою є динамічні аспекти переходу обдарованих дітей в групу «середньостатистичних». Важливо знати причини, швидкість цього процесу. Виявлення обдарованості у дітей, системна робота з ними являються на сьогодні самою актуальною проблемою. Створення нестандартних ситуацій в різноманітних видах діяльності дітей, переведення їх на індивідуальне навчання, проектна діяльність, орієнтування на майбутню професію та інше в комплексі можуть виявити інтелектуально обдарованих дітей та забезпечити ефективну роботу з ними. Не менш важливо є і олімпіадний рух. На жаль нерідко олімпіади являються майже єдиною масовою формою роботи і не завжди формують у дітей позитивні мотиви до пізнавально-дослідницької діяльності.
Викликають турботу взаємовідносини обдарованих дітей з учнівським та педагогічним колективом. З іншої сторони впевненість обдарованих дітей нерідко переходить у самовпевненість і може суттєво негативно вплинути на їх подальший інтелектуальний, творчий та психологічний розвиток.
Завжди актуальною буде проблема підготовки педагогічних кадрів з обдарованими дітьми. На жаль, сучасна освіта в великій мірі несе в собі відбиток роботи з «середньостатистичними».
Це те, що лежить на поверхні. Але якщо заглибитись виникають інші проблеми – проблеми фіксації рівня, який залежить від психологічного стану дитини, його здоров’я, взаємовідносин з батьками та учнями.

11. Перший рівень обдарованості. Дитина справилась з вступними тестами та завданнями і стала учнем ліцею. Дитина успішно виконує всі традиційні програмні завдання, але ініціативу для отримання завдань підвищеного рівня складності не проявляє. Ініціатором є вчитель.

12. Другий рівень обдарованості. Дитина успішно справляється з олімпіадним завданням за власною ініціативою та з задоволенням займається вирішенням складних нетрадиційних задач.
Сам феномен обдарованості є дуже індивідуальним і тонким явищем, який вимагає від педагога грамотного скоординованого етичного та терпеливого відношення.
Для вирішення цих проблем Ліцей запрошує до співпраці педагогів-ентузіастів, які будуть навчати ліцеїстів за передовими освітніми технологіями. У ліцеї створюється психолого-педагогічна лабораторія, що накопичує досвід педагогічних розробок, науково-методична рада, яка організовує роботу щодо оновлення змісту навчання, впровадження сучасних форм і методів навчання.
Хочемо, щоб ліцей став острівцем людяності й гуманізму, творчості й постійного пошуку, щоб його випускники на все життя засвоїли: якщо хочеш стати щасливим, то слідкуй золотому правилу – розум у голові, чесність у серці, здоров’я в тілі. Ліцей – це заклад для тих, хто бажає неможливого, має зухвалі плани і надії, сповнений настрою пізнавального романтизму.
Кожен випускник Ліцею повинен здобути таку освіту, що буде основою його високої конкурентоспроможності на світовому та національному ринках праці. Для цього він повинен володіти сучасними технологіями (перш за все – інформаційними) та знати хоча б одну іноземну мову, поширену на Заході.