Кафедра теплоенергетичних установок теплових та атомних електростанцій (ТЕУТтаАЕС), ТЕФ

Кафедра теплоенергетичних установок теплових та атомних електростанцій (ТЕУТтаАЕС), Теплоенергетичний факультет, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Адреса: Корпус 5, Політехнічна 6, к.207, 03056, Київ, Україна

Телефон: 38 044 204 80 89
Сайт:

Кафедра Теплоенергетичних установок теплових і атомних електростанцій (ТЕУТтаАЕС) заснована в 1931 році при Теплоенергетичному факультеті КПІ.

Кафедра здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр у галузі „Енергетика та енергетичне машинобудування” з напрямку підготовки „Теплоенергетика” по спеціальності „Теплові електричні станції”.

Фахівець освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр отримує освітній рівень „базова вища освіта”, здобуває спеціальні уміння та знання, призначені для виконання виробничих функцій, пов’язаних з циклом існування об’єкту і його діяльності. Бакалавр має бути готовим до професійної виробничо-технологічної, сервісно-експлуатаційної, монтажно-налагоджувальної та організаційно-управлінської (на нижньому та середньому рівнях) практичної діяльності, а також у сфері маркетингу та продажу високотехнологічних технічних виробів.

Кафедра ТЕУ Т та АЕС акредитована по найвищому – IV рівню акредитації вищих навчальних закладів України.

При кафедрі працює магістратура, аспірантура та докторантура.

Освітньо-професійна програма підготовки кафедри:

  • напрям підготовки бакалавр: 6.050601 „Теплоенергетика” за спеціальністю „Теплові електричні станції”
  • напрям підготовки магістр (спеціаліст): за спеціальністю 8.05060103 (7.05060103) „Теплові електричні станції”.

Кафедра має 7 спеціалізованих лабораторій для проведення лабораторних робіт. Окрім того, кафедра широко використовує в учбовому процесі обладнання Київських теплоелектроцентралей, Трипільської ТЕС, лабораторії діагностики обладнання та лабораторії металів ВАТ „Київенерго”.

Кафедра ТЕУТтаАЕС здійснює підготовку спеціалістів за програмою післядипломної (другої вищої) освіти (через НМК «Інститут післядипломної освіти») – напрям підготовки 7.05060103 „Теплові електричні станції”. По закінченні навчання випускники отримують кваліфікацію інженер-теплоенергетик (диплом спеціаліста державного зразка).

При кафедрі працює магістратура, аспірантура та докторантура.

За 60-х років кафедра ТЕУ Т та АЕС підготувала більш ніж 150 спеціалістів для зарубіжних країн: Німеччини, В’єтнаму, Марокко, Лівії, Чехії, Угорщини, Болгарії, Йорданії, Сирії, Лівану, Куби, Монголії, Іраку, Алжиру, Судану та інш.