Кафедра соціології (КС), ФСП

Кафедра соціології (КС), Факультет соціології і права, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Адреса: Корпус 7, пр-т Перемоги, 7к, к.505, 03056, Київ, Україна

Телефон: 38 044 204 85 26, 38 044 204 94 03,
Електронна пошта: kpi.sociology(at)i.ua
Сайт:
Соціальні мережі: FB
Завідувач кафедрою: доктор соціологічних наук, професор Кутуєв Павло Володимирович

Кафедра соціології є провідною навчальною та науково-дослідною установою в Україні, що працює з цілою низкою гострих соціальних питань та проблем, як локальних, так і глобальних. Співробітники кафедри беруть активну участь в наукових дослідженнях про сутність та перспективи модерну, а також модернізації. Викладачі кафедри досліджують ставлення українців до Європейського союзу, політики колективної пам’яті, політики ідентичності, вирішення конфліктів, електоральної поведінки і європейської інтеграції.

Професорсько-викладацький склад кафедри соціології часто з’являється на національному та міжнародному ТБ, щоб прокоментувати українську, європейську та світову політику. Кафедра соціології пропонує безліч курсів, починаючи від традиційних навчальних дисциплін (наприклад, соціологічної теорії, методології та методів дослідження) до курсів, що забезпечують унікальний досвід та розуміння Східної Європи і посткомуністичних країн, в тому числі нерівності, міграції, колективної свідомості та громадських рухів. Кафедра соціології щорічно проводить дві конференції з історичній соціології модерну та модернізації; на кафедрі регулярно відбуваються лекцій всесвітньо відомих вчених з Америки та Європи.

Кафедра соціології здійснює навчання на ступенях підготовки бакалавра, магістра та доктора соціологічних наук. Кафедра соціології тісно співпрацює з національними та глобальними роботодавцями. Студенти кафедри беруть участь в різних міжнародних програмах обміну. Також кафедра соціології спільно з кафедрою публічного управління розробили інноваційні програми бакалаврату та магістеріуму, що пропонують ступінь бакалавра та магістра в галузі соціальної роботи з акцентом на міжнародні організації та управління проектами.

На кафедрі соціології з 2008 року видається науковий журнал «Вісник НТУУ «КПІ». Серія Політологія. Соціологія. Право». Журнал є фаховим з політичних, соціологічних та правових наук. Періодичність – 4 номери на рік. Мова видання – українська, російська, англійська.