Кафедра приладів і систем неруйнівного контролю (ПСНК), ПБФ

Кафедра приладів і систем неруйнівного контролю (ПСНК), Приладобудівний факультет, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Адреса: Корпус 20, пр-т Перемоги 37, к.516, 03056, Київ, Україна

Телефон: 38 044 204 85 01,
Електронна пошта: psnk(at)kpi.ua
Сайт:

Кафедра приладів і систем неруйнівного контролю (ПСНК) почала свою діяльність у 1981 році. На той час це була перша кафедра такого профілю. Вона готувала спеціалістів з фізичних методів та приладів інтроскопії.

Всі види учбових занять зі студентами проводять кваліфіковані викладачі кафедри, кандидати та доктори технічних, фізико-математичних та медичних наук. Отримані під час навчання знання та навички випускники кафедри застосовують при роботі в організаціях, що займаються розробкою, виготовленням, реалізацією, обслуговуванням комп’ютерних систем неруйнівного контролю.

Випускники здатні працювати як у сфері технічної діагностики (діагностика стану технічних об’єктів для потреб авіації, залізниць, машинобудування та ін.), так і у сфері охорони здоров’я (системи медичної діагностики). Створення нової системи неруйнівного контролю – процес складний і вимагає знань з видів і методів НК, електроніки та електротехніки, теорії сигналів, методів обробки інформації та програмування, а також багатьох інших наук. Навчання на кафедрі ПСНК націлене саме на їх вивчення та засвоєння студентами. Тому можна зробити висновок, що випускник кафедри – фахівець широкого профілю, здатний вирішувати складні задачі сьогодення та зробити свій внесок у розвиток сучасних науки, техніки та технологій.

Кафедра входить до Всесвітньої Федерації центрів неруйнівного контролю та має тісні стосунки з університетами США, Німеччини. ПСНК. Науковці кафедри постійно беруть участь у конференціях з неруйнівного контролю, які проводяться в Україні та за її межами. Неодоразово доповіді співробітників кафедри мали місце на наукових конференціях у США.