Освітній процес в університеті

Освітній процес в КПІ ім. Ігоря Сікорського забезпечує підготовку висококваліфікованих фахівців для потреб економіки, науки та освіти; здійснює заходи щодо подальшого реформування вищої освіти і навчального процесу в університеті відповідно до сучасних умов та досягнень науки і техніки; забезпечує особистий розвиток і творчу самореалізацію кожного студента, формує здатності навчатися упродовж життя, здійснює перепідготовку і підвищення кваліфікації наукових та інженерних кадрів.

Освітній процес в КПІ ім. Ігоря Сікорського регулюється діяльністю двох департаментів: Департаментом якості освітнього процесу та Департаментом організації освітнього процесу та діяльністю кількох самостійних підрозділів.

Департамент якості освітнього процесу підпорядковується  Першому проректору, академіку НАН України, доктору технiчних наук, Заслуженому діячу науки і техніки України, лауреату Державних премiй України, професору Якименку Юрію Івановичу.

Приймальна: 03056, м. Київ – 56, проспект Перемоги,37, корпус 1, кімн. 121
Прийомні години: вівторок, п'ятниця - 1500-1700
тел.: 204-96-34
e-mail: yiy@kpi.ua

Керівництво Департаментом якості освітнього процесу здійснює Директор департаменту кандидат технічних наук, доцент Жученко Олексій Анатолійович

Приймальна: 03056, м. Київ – 56, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кімн. 119
тел.: 204-86-26, м. 221
e-mail: azhuch@ukr.net

Департамент якості освітнього процесу є головною ланкою взаємодії Університету з Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти, Міністерством освіти та науки України, забезпечує реалізацію політики та досягнення цілей перспективного розвитку у напрямку організації якості освітнього процесу в КПІ ім. Ігоря Сікорського.

 В сферу діяльності департаменту входить : аналіз та контроль структурних підрозділів КПІ ім. Ігоря Сікорського на відповідність ліцензійним та акредитаційним вимогам та вимогам з якості освіти європейського освітнього простору, організація проведення процедури внутрішньої акредитації відповідно до вимог внутрішньої системи забезпечення якості освітнього процесу, підготовка щорічних статистичних звітів і надання їх до МОН України та органу державної статистики, внесення статистичної інформації в базу ЄДЕБО, інформаційно-технічне супроводження сучасних методик навчання в освітньому процесі, проведення конкурсів з обрання на посаду та призначення науково-педагогічних працівників, здійснює допомогу в забезпеченні освітнього процесу технічними засобами.

Керівництво Департаментом організації освітнього процесу здійснює Проректор з навчальної роботи Кандидат філософських наук, доцент Мельниченко Анатолій Анатолійович.

Приймальна: 03056, м. Київ – 56, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кімн. 116
Прийомні години: четвер – 15.00-17.00
тел.: 204-84-50
e-mail: melnichenko@kpi.ua

Департамент організації освітнього процесу забезпечує всебічну підтримку факультетам, інститутам, кафедрам в реалізації освітніх програм всіх рівнів начання: бакалаврів, магістрів, докторів філософії.

В сферу діяльності департаменту входить: аналіз та розробка актуальних вимог в навчальних та робочих планах кафедр відповідно до обраних освітніх програм, допомога у складанні навчальних та робочих планів, консультації та контроль розподілу кредитів ЕКТС, збір  та аналіз даних кафедр  з розподілу навантаження педпрацівників, забезпечення безперебійного процесу навчання відповідно до графіку навчального процесу: узгодження розкладу занять та  зайнятості аудиторій всіх кафедр університету, сприяння працевлаштуванню випускників.