Ви є тут

Департамент навчальної роботи


Фото. Якименко Юрій Іванович

Перший проректор, академік НАН України, доктор технiчних наук, Заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державних премiй України, професор Якименко Юрій Іванович
Приймальна: 03056, м. Київ – 56, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кімн. 121
Прийомні години: вівторок, п'ятниця - 1500-1700
тел.: 236-20-82, 204-96-34
e-mail: yiy[at]kpi.ua

Департамент навчальної роботи є основним структурним підрозділом КПІ ім. Ігоря Сікорського, який забезпечує реалізацію цілей освітньої діяльності університету:

  • забезпечення підготовки висококваліфікованих фахівців для потреб економіки, науки та освіти;
  • здійснення заходів щодо подальшого реформування вищої освіти і навчального процесу в університеті відповідно до сучасних умов та досягнень науки і техніки;
  • забезпечення особистого розвитку і творчої самореалізації кожного студента, формування здатності навчатися упродовж життя,
  • перепідготовка і підвищення кваліфікації наукових та інженерних кадрів.

Департамент підпорядковується першому проректору університету. До складу департаменту входять навчально-методичне управління та навчально-організаційне управління.

Департамент навчальної роботи КПІ ім. Ігоря Сікорського координує заходи щодо формування якісного контингенту студентів; контролює забезпечення адекватності змісту освіти вимогам системи праці; здійснює заходи із формування змісту освіти та змісту навчання на основі суб'єктно-діяльнісного підходу за принципами цілеспрямованості, прогностичності та діагностичності; забезпечує формування вузівської компоненти державних стандартів вищої освіти з урахуванням традицій наукових шкіл університету, потреб галузі та запитів студентів; формувє номенклатуру напрямів, спеціальностей та спеціалізацій адекватно змінам ринкових умов; оновлює зміст освіти та організацію навчально-виховного процесу відповідно до демократичних цінностей, сучасних науково-технічних досягнень.

Структура ДНР:

x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій