Кафедра математичних методів системного аналізу (ММСА), ІПСА

Кафедра математичних методів системного аналізу (ММСА), Інститут прикладного системного аналізу, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
Адреса: Корпус 35, пр-т Перемоги, 37а, к.201, 03056, Київ, Україна

Телефони для довiдок:
В.о. завідувача кафедри ММСА ІПСА, О.Л. Тимощук: +38 044 204 8097, деканат: +38 044 204 9701
Електронна пошта: mmsa.iasa(at)gmail.com
Електронна пошта відбіркової комісії: ipsa-vk[at]ukr.net
Сайт:

Кафедра математичних методів системного аналізу входить до складу Інституту прикладного системного аналізу і функціонує в КПІ ім. Ігоря Сікорського з 1988 року.

На кафедрі ММСА навчається більше тисячі студентів.

Кафедра готує спеціалістів у сферах системного аналізу та інтелектуальних систем прийняття рішень, здатних проектувати, створювати й експлуатувати комп’ютерні системи для аналізу, прогнозування, управління і проектування динамічних процесів в макроекономічних, технічних, технологічних, екологічних і фінансових об’єктах.

Сфера діяльності випускників ММСА – управління, аналіз і програмування діяльності банків, фондових, валютних і товарних бірж, аналітичні відділи міністерств, податкові інспекції, відділи валютних, товарних і фондових ринків, Міністерство фінансів України і Міністерство економіки України, аналітичні відділи спецслужб, пенсійні фонди, центри проектування баз даних, розробка автоматизованих систем.