Кафедра математичних методів системного аналізу (ММСА), Інститут прикладного системного аналізу, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
Адреса: Корпус 35, пр-т Перемоги, 37а, к.201, 03056, Київ, Україна

Телефони для довiдок:
В.о. завідувача кафедри ММСА ІПСА, О.Л. Тимощук: +38 044 204 8097, деканат: +38 044 204 9701
Електронна пошта: mmsa.iasa(at)gmail.com
Електронна пошта відбіркової комісії: ipsa-vk[at]ukr.net
Сайт:

Кафедра Математичних методів системного аналізу (ММСА) була створена в 1988 році. В ці три десятиліття вмістилося дуже багато чого: бурхливий розвиток методів системного аналізу, зміна поколінь ЕОМ, активне впровадження технологій штучного і обчислювального інтелекту в самі різні засоби автоматизації, об'єднання мільярдів комп'ютерів в обчислювальні мережі, інформація і функції яких стали важливою частиною середовища проживання людини. Колектив кафедри завжди намагався сам не відставати від велінь часу і все робити для того, щоб випускники були успішними в тому вирі змін комп'ютерних технологій, обчислювальних методів, апаратних і програмних засобів, який по крутизні змін і сталості напору випереджає багато інших предметних областей.

Кафедра ММСА входить до складу Інституту прикладного системного аналізу і функціонує в НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського».

На кафедрі ММСА навчається більше тисячі студентів.

Проведення освітньої діяльності на кафедрі ММСА з підготовки бакалаврів і магістрів здійснюється за спеціальностями:

- 124 Системний аналіз
- 122 Комп’ютерні науки