Кафедра загальної та неорганічної хімії (ЗНХ), ХТФ

Кафедра загальної та неорганічної хімії (ЗНХ), Хіміко-технологічний факультет, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Адреса: Корпус 4, пр-т Перемоги 37, 03056, Київ, Україна

Електронна пошта: kznh(at)kznh.kpi.ua
Сайт:

Кафедра загальної і неорганічної хімії була в числі перших, створених одночасно з Київським політехнічним інститутом в 1898 році. На кафедрі працювало кілька поколінь вчених, здобутками яких можна пишатися - професор Л.В. Писаржевський, академік В.О. Плотніков, член-кореспондент АН УРСР В.О. Ізбеков.

КЗНХ забезпечує підготовку студентів з дисциплін “Хімія”,”Загальна хімія”, “Загальна та неогранічна хімія”, “Хімія та електрорадіоматеріали”, “Властивості хімічних елементів та їх сполук” на переважній більшості факультетів КПІ ім. Ігоря Сікорського. Навчальний процес здійснюється силами 2 професорів, 13 доцентів, 4 старших викладачів та 5 асистентів.

Наукові інтереси кафедри лежать в галузі теоретичних та прикладних досліджень комплексних сполук d-елементів, синтезу та вивчення властивостей наноструктурних матеріалів, розробки матеріалів для покращення систем зберігання енергії (Li-іонних акумуляторів) та ін.