Кафедра теоретичної та прикладної економіки (ТПЕ), ФММ

Кафедра теоретичної та прикладної економіки (ТПЕ), Факультет менеджменту та маркетингу, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Адреса: Корпус 17, вул. Політехнічна 12, к.216, 03056, Київ, Україна

Телефон: 38 044 204 85 07,
Електронна пошта: ktpe(at)kpi.ua
Сайт:
Соціальні мережі: FB

Кафедра теоретичної та прикладної економіки (ТПЕ) проводить підготовку за спеціальністю «Управління персоналом та економіка праці». Ліцензійний обсяг набору: 80 осіб – очна форма навчання, 50 - заочна.

«Управління персоналом та економіка праці» – порівняно новий напрям підготовки, який належить до галузі знань “Економіка і підприємництво”, та за умов ринкової моделі економіки є досить престижною та вельми дефіцитною спеціальністю. Пояснюється це тим, що попит на таких фахівців щороку зростає, адже ефективна діяльність будь-якої організації багато в чому залежить від налагодженої роботи команди співробітників, яку покликаний забезпечити спеціаліст з управління персоналом. Слід зазначити, що функції менеджера персоналу значно розширилися (крім традиційного кадрового діловодства тепер він займається ще й моделюванням робочих місць, розвитком і мотивацією персоналу), а також підвищився його статус (сучасні менеджери з персоналу входять до складу вищого керівництва компаній і беруть участь у стратегічному управлінні бізнесом). Такі зміни пояснюються тим, що роботодавці переглянули своє ставлення до персоналу в цілому, який тепер визнається однією із головних конкурентних переваг компаній на ринку.

Викладачі кафедри проводять заняття з 13 фундаментальних базових та нормативно-навчальних дисциплін на 2-5 курсах, серед яких: економіка та організація виробництва; гроші та кредит; бухгалтерський облік та аудит; кредити, фінанси, банки та банківська справа; бухгалтерський облік; основи банківської діяльності; економічна теорія; фінанси підприємств зв'язку; статистика; фінансовий менеджмент, основи підприємництва.

Головними напрямами наукової роботи кафедри ТПЕ є: аналіз і дослідження проблем та особливостей державного регулювання економіки в умовах ринку; формування та реалізації на підприємствах усіх форм власності, економічної політики, методів управління розвитком науки і техніки, моделювання систем і процесів та їх оптимізація в кредитно-фінансовій сфері виробництва, розвиток людського капіталу підприємства.