Кафедра математичної фізики (КМФ), ФМФ

Кафедра математичної фізики (КМФ), Фізико-математичний факультет, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Адреса: Корпус 7, пр-т Перемоги 37-к, к.401, 03056, Київ, Україна

Телефон: 38 044 204 82 46,
Сайт:

Кафедра математичної фізики забезпечує викладання математичних дисциплін на дев'яти факультетах та у двох інститутах КПІ ім. Ігоря Сікорського. З метою забезпечення високої якості навчального процесу підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів інженерних і математичних спеціальностей на кафедрі математичної фізики створено десять спеціалізованих секцій.

Наукова діяльність кафедри охоплює дослідження фундаментальних і прикладних проблем у розвитку математичної теорії та конструктивних методів розв'язування актуальних задач інженерноі практики, зокрема і з використанням потужних можливостей новітнього математично-комп'ютерного інструментарію. До основних напрямків фундаментальних наукових досліджень на кафедрі належать:

  • побудова, дослідження та важливі теоретичні застосування матриць Гріна крайових задач і фундаментальних розв’язків задачі Коші для широких класів параболічних рівнянь і систем рівнянь як регулярних, так і з різними виродженнями та особливостями;
  • розвиток теорії розв’язуючих операторів та побудова методів і алгоритмів асимптотично-розв"язуючих операторів для розв’язування задач прогнозування і оптимізації складних керованих процесів і систем, зокрема: для побудови і оптимізації граф-операторних моделей складних керованих та ієрархічно-керованих систем; для оптимізації стратегій керування в умовах неповних даних; для побудови і оптимізації чисельно-аналітичних методів підвищеної точності в задачах прогнозування фазових траєкторій керованих систем та узагальнених крайових задачах математичної фізики, а також і для побудови екстремальних стратегій в диференціальних іграх та конфліктно-керованих системах;
  • розвиток окремих розділів теорії солітонів; дослідження локалізованих у просторі власних розв’язків нелінійних еволюційних рівняннь; розробка та аналіз математичних моделей нелінійної динаміки намагнеченості у магнітовпорядкованих кристалах у зовнішніх полях різної фізичної природи;
  • розвиток теорії детермінованого хаосу та дослідження процесів детермінованого хаосу у неідеальних динамічних системах і системах із обмеженим збудженням; виявлення та дослідження нових сценаріїв переходу до детермінованого хаосу у динамічних системах; опис і классифікація нових типів атракторів та низки нових ефектів динамічної стабілізації маятникових систем, пов’язаних із впливом факторів запізнювання.