Ви є тут

Кафедра інтегрованих технологій машинобудування (ІТМ), ММІ


http://itm.kpi.ua/

Кафедра інтегрованих технологій машинобудування (ІТМ), Механiко-машинобудiвний iнститут, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Адреса: Корпус 22, вул. Борщагівська 115, к.505, 03056, Київ, Україна

Телефон: 38 044 406 82 55,
Електронна пошта: itm(at)kpi.ua
Сайт:
Соціальні мережі: FB, Youtube, Instagram

Кафедра інтегрованих технологій машинобудування відокремилась від кафедри “Технологія машинобудування” у 1969 році. До цього, з 1945 р. підготовка інженерів-механіків здійснювалась на кафедрі “Технологія машинобудування”, в рамках спеціальності “Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти”. На даний момент кафедра ІТМ входить до складу Механіко-машинобудівного інституту Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». Кафедра здійснює набір абітурієнтів на всі три рівні вищої освіти - бакалавр, магістр, доктор філософії за спеціальністю «131 – Прикладна механіка», освітня програма «Інструментальні системи інженерного дизайну» - сучасна освітня програма, яка готує фахівця, здатного розв’язувати складні перспективні задачі та проблеми машинобудівного виробництва на світовому ринку в напрямках гармонійного поєднання естетичних, ергономічних та техніко-економічних показників наукоємної продукції.

Кваліфіковані викладачі, наукові співробітники та учбово-допоміжний персонал забезпечують високу якість навчання та проводять активну наукову роботу. Аудиторії кафедри добре пристосовані для проведення занять на сучасному рівні із застосуванням мультимедійних технологій. Лабораторне обладнання дозволяє проводити наукові дослідження процесів і об'єктів сучасного машинобудування. Ми активно співпрацюємо з державними і науковими установами, провідними підприємствами та університетами. Міжнародні зв'язки кафедри охоплюють такі країни, як Німеччина, Швеція, Норвегія, Польща. Ми пишаємось видатними випускниками кафедри та її студентами, багато з яких є переможцями та призерами численних конкурсів та олімпіад.

x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій