http://ipd.kpi.ua

Керівник відділу міжнародних проектів: проф. Шукаєв Сергій Миколайович
Адреса: 03056, м.Київ, пр.Перемоги 37, корпус 1, кiмната № 171
Тел.: +38 044 204 8019, +38 044 204 8277
E-mail: s.shukayev[at]kpi.ua

Відділ міжнародних проектів входить в структуру Департаменту міжнародного співробітництва Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". Основним завданням відділу є координація діяльності НТУУ “КПІ” в цілому та окремих підрозділів університету в галузі міжнародного науково-технічного співробітництва та забезпечення участі у міжнародних науково-технічних та освітніх проектах, програмах.

Напрямки діяльності Відділу міжнародних проектів НТУУ КПІ

  • координація діяльності НТУУ “КПІ” в цілому та окремих підрозділів університету в галузі міжнародного науково-технічного співробітництва;
  • забезпечення участі університету та окремих підрозділів у міжнародних науково-технічних та освітніх проектах, програмах (пошук, підготовка, контроль та забезпечення виконання, облік, аудит, аналіз результатів);
  • сприяння участі НТУУ “КПІ”, окремих факультетів, ННІ, НДІ в діяльності міжнародних організацій (UNESCO, UNESCO-CEPES, CODATA, EUA та інших), за профілем міжнародного науково-технічного співробітництва;
  • забезпечення зв’язків університету в питаннях міжнародного науково-технічного співробітництва з владними структурами, органами виконавчої влади та відомствами України, а також з її закордонними представництвами, в віданні яких знаходяться питання міжнародного науково-технічного співробітництва, громадськими об’єднаннями, зарубіжними науковими установами та фірмами, міжнародними науково-технічними організаціями та фондами;
  • сприяння розвиткові наукових досліджень в університеті за напрямками і проектами, спрямованими на підтримку міжнародного науково-технічного співробітництва;
  • залучення нових джерел фінансування університету в галузі міжнародного науково-технічного співробітництва;
  • надання консультацій щодо процедур підготовки та подачі міжнародних проектів;
  • розповсюдження через інформаційну систему “Джерело” відомостей в галузі міжнародного науково-технічного співробітництва зокрема про наявні конкурси, міжнародні проекти, програми, стипендії та ін.;
  • прийняття участі в розробці та внесенні пропозицій щодо концепції міжнародної діяльності університету в галузі міжнародного науково-технічного співробітництва, механізмів її реалізації та впровадження їх в життя;
  • здійснення контролю щодо дотримання вимог законодавства України у галузі міжнародного науково-технічного співробітництва.
x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій