Кафедра інформаційно-вимірювальних технологій (ІВТ), Приладобудівний факультет, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Адреса: Корпус 18, вул. Політехнічна 14, к.334, 03056, Київ, Україна

Телефон: (044) 204-98-93,
Сайт:
Соціальні мережі: FB, YouTube, Telegram

Кафедра інформаційно-вимірювальних технологій (ІВТ) – це базовий структурний підрозділ Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», що здійснює освітню, методичну та наукову діяльність за спеціальністю 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка».

Діяльність кафедри підпорядкована головному завданню – підготовці бакалаврів, магістрів, докторів філософії за спеціальністю 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» і має «наукову школу» із здобутками у проведенні науково-інноваційної, науково-дослідної, науково-технічної та науково-методичної діяльності та підготовки кадрів вищої кваліфікації.

Кафедра входить до складу приладобудівного факультету (ПБФ). Штат кафедри складається з науково-педагогічних, наукових, інженерно-технічних працівників, навчально-допоміжного персоналу, докторантів, аспірантів.