Кафедра фізичної хімії (ФХ), ХТФ

Кафедра фізичної хімії (ФХ), Хіміко-технологічний факультет, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Адреса: Корпус 4, пр. Перемоги, 37 , к.223, 03056, Київ, Україна

Телефон: 38 044 204 83 89
Сайт:
Соціальні мережі: FB, Twitter

Кафедра фізичної хімії одна із перших кафедр Київського політехнічного інституту. Вона починає свою історії з 1900 року. Кафедра з давньою історією та традиціями працює зі студентами різних напрямів підготовки: «Хімічна технологія», «Інженерне матеріалознавство», «Металургія», «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», «Видавничо-поліграфічна справа» та ін.

Для проведення занять на кафедрі фізичної хімії обладнано спеціалізовані лабораторії та аудиторії, в яких проводяться лабораторні та науково-дослідницькі роботи. Велику увагу викладачі кафедри приділяють сучасним методам викладання дисциплін, зокрема, комп’ютеризації навчального процесу. У 2013 році на базі кафедри відкрито набір бакалаврів за професійно-фаховим спрямуванням «Хімічні технології органічного синтезу косметичних засобів та харчових добавок».

Наукові напрямки кафедри фізичної хімії:

  1. Розробка антикорозійних засобів на основі екологічно безпечної сировини
  2. Дослідження впливу фізико-хімічних параметрів на вилучення неметалевих включень з розплаву сталі у проміжних ковшах "МБРЗ"
  3. Вивчення природи сольватаційних та сольових ефектів у кінетиці мономолекулярного гетеролізу органічних сполук
  4. Дослідження фізико-хімічних властивостей розчинів різної природи
  5. Дослідження процесів метанового зброджування комплексних органічних субстратів