Ви є тут

Кафедра динаміки, міцності машин та опору матеріалів (ДММОМ), ММІ


http://mmi-dmm.kpi.ua

Кафедра динаміки, міцності машин та опору матеріалів (ДММОМ), Механiко-машинобудiвний iнститут, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Адреса: Корпус 1, пр-т Перемоги 37-А, к.251, 03056, Київ, Україна

Телефон: 38 044 204 96 10,
Сайт:
Соціальні мережі: FB, Youtube

Історія розвитку кафедри опору матеріалів у Київському політехнічному інституті поєднана з історією інститута та його засновником, видатним вченим-механіком і організатором інженерної освіти в нашій країні, першим ректором Київського політехнічного інституту, заслуженим професором Віктором Львовичем Кирпичовим (1845-1913). Саме В.Л. Кирпичов у 1899 р., тобто через рік після відкриття інституту, на організованій ним кафедрі опору матеріалів розпочав викладання лекцій, чим і були закладені основи підготовки інженерів-механіків широкого профілю. З метою підготовки висококваліфікованих інженерів-механіків-дослідників важливим етапом розвитку школи "механіків" є організація в 1970 р. на кафедрі опору матеріалів спеціальності "Динаміка і міцність машин". Кафедра динаміки, міцності машин та опору матеріалів (ДММОМ) забезпечує водночас викладання загального інженерного курсу опору матеріалів студентам багатьох факультетів КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Кафедра ДММОМ випускає фахівців з вищою технічною освітою. Основні задачі - перевірка конструкції (деталей, вузлів, агрегатів, машин, механізмів, виробів і пр.) на міцність, стійкість, втому, довговічність, ресурс і живучість. Також наші випускники займаються динамічними розрахунками (динаміка, сесмічна стійкість будівель і споруд).

Кафедра ДММОМ готує бакалаврів з прикладної механіки та магістрів за фахом "Динаміка та міцність машин". Студенти можуть пройти підготовку міжнародного рівня в рамках спільного Українсько-Німецького факультету машинобудування з видачею дипломів магістра університету Німеччини та КПІ ім. Ігоря Сікорського.

При кафедрі ДММОМ, крім механічної лабораторії, де проводяться головним чином навчальні лабораторні заняття з опору матеріалів із студентами всіх факультетів, є спеціалізовані лабораторії з механічних коливань (керівник проф. М.В. Василенко), повзучості та термопластичності (керівник проф. С.М. Шукаєв), міцності полімерних матеріалів (керівник доц. М.С. Шидловський), науково-випробувальний центр "Надійність" акредитований Держстандартом України (керівник доц.А.П.Грабовський), Комп'ютерна лабораторія (керівник проф. К.М. Рудаков).

Наукові дослідження на кафедрі ведуться за напрямками:

  • розробка моделей та критеріїв руйнування елементів конструкцій при складних термосилових навантаженнях з урахуванням ушкоджень;
  • розробка рівнянь теорії пластичності і повзучості при складних процесах навантаження;
  • розробка теорії нелінійних коливань;
  • розробка чисельних методів розв'язання крайових задач механіки деформованого тіла;
  • розробка математичних моделей пластичності анізотропних середовищ при складному напруженому стані;
  • розробка методів розрахунків несучої спроможності елементів конструкцій із композитних та полімерних матеріалів.
x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій