Кафедра біомедичної кібернетики (БМК), ФБМІ

Кафедра біомедичної кібернетики (БМК), Факультет біомедичної інженерії, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Адреса: Поліклініка КПІ, вул. Янгеля 16/2, поліклініка КПІ, к.7-31, 03056, Київ, Україна

Телефон: 38 044 204 85 74,
Електронна пошта: mmif(at)kpi.ua
Сайт:

Діяльність кафедри біомедичної кібернетики (БМК, стара назва - кафедра медичної кібернетики та телемедицини - МКТМ) спрямована на підготовку бакалаврів, магістрів, а також спеціалістів вищої кваліфікації у галузі знань 0501 «Інформатика та обчислювальна техніка» за напрямом підготовки 6.050101 «Комп'ютерні науки» та спеціальністю 7(8).05010101 «Інформаційні управляючі системи та технології».

Напрям бакалаврської підготовки : 6.050101 “Комп'ютерні науки”.
Напрям підготовки спеціалістів та магістрів : 0804 “ Комп'ютерні науки”.

Спеціальність: 7.080401, 8.080401“ Інформаційні управляючі системи та технології”.
Спеціалізація : “Медична кібернетика та інформаційні технології в телемедицині”.

Випускники кафедри БМК готуються для роботи на теоретичних та клінічних кафедрах вищих медичних навчальних закладів МОЗ України, в науково-дослідних інститутах АМН України, державних закладах охорони здоров'я (клінічні лікарні, діагностичні центри), в приватних діагностичних центрах та клініках, в фармакологічних компаніях України, в спільних діагностичних закладах України та провідних країн світу на посадах: науковий співробітник обчислювальних систем, науковий співробітник в галузі обчислень, інженер-програміст, інженер з програмного забезпечення комп'ютерів, аналітик комп'ютерних систем, адміністратор системи, адміністратор баз даних, адміністратор комп'ютерних комунікацій, програміст прикладний, програміст системний, інженер із застосування комп'ютерів.