Кафедра трансляційної медичної біоінженерії (ТМБ), ФБМІ

Кафедру трансляційної медичної біоінженерії створено у 2018 році. Напрямок кафедри – інженерні та технологічні основи трансляційної медицини – сучасної галузі, що забезпечує швидке впровадження (трансляцію) фундаментальних відкриттів в галузі природничих наук в практику охорони здоров’я.

Регенеративна медицина має на меті відновлення ураженої хворобою або пошкодженої (травмованої) тканини за допомогою методів клітинної терапії.

Біофармацевтична інженерія – міждисциплінарна науково-технічна галузь, спрямована на розробку і отримання лікувальних, профілактичних і діагностичних продуктів (препаратів) біологічного походження (вакцини, кров та її компоненти, алергени, генні терапевтичні конструкції, тканини, рекомбінантні білки, живі клітини для клітинної терапії тощо).

Кафедра готує бакалаврів і магістрів, а також докторів філософії за спеціальністю 163 – Біомедична інженерія (спеціалізація «Регенеративна і біофармацевтична інженерія»).

Навчальний процес та наукові розробки забезпечують висококваліфіковані співробітники, у тому числі 6 осіб професорсько-викладацького складу (один професор, три доценти, старший викладач та асистент).