Адреса Студентського простору Belka: зал № 4 НТБ ім. Г.І. Денисенка
Відчинено: 14:30 – 22:00

Секція Наукового товариства студентів та аспірантів Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» «Відкритий простір для спільної студентської наукової творчості «Бєлка» - тематична секція Наукового товариства студентів та аспірантів університету, є об'єднанням студентів, зацікавлених у формуванні відкритого простору для реалізації студентської наукової творчості науково-технічної та науково-інноваційної діяльності студентів, аспірантів та молодих вчених ВНЗ.

Мета та завдання секції «Бєлка»

Секція «Бєлка» є демократичним, неполітичним, нерелігійним та некомерційним об'єднанням студентів, аспірантів та молодих вчених. Основними завданнями секції є:

  • сприяння обміну інформацією між молодими вченими та дослідниками;
  • сприяння розвитку міжвузівського та міжнародного співробітництва;
  • інфраструктурна підтримка наукової творчості, науково-технічних та науково-інноваційних проектів студентів, аспірантів та молодих вчених університету;
  • сприяння становленню умов для розвитку наукового та інноваційного потенціалу студентів, аспірантів та молодих вчених;
  • інформування студентів, аспірантів та молодих вчених університету про сучасні тенденції розвитку науки та технологій.

Для виконання своїх завдань Секція «Бєлка» створює відкритий простір для обміну знаннями, досвідом, ідеями між відвідувачами, які зацікавлені у розробці та просуванні власних науково-технічних та науково-інноваційних проектів, включаючи стартапи створені студентами, аспірантами та молодими вченими університету; веде інформаційну діяльність про сучасні тенденції розвитку науки, техніки та інновації; бере участь в організації та проведенні наукових та науково-технічних семінарів, конкурсів, відкритих лекцій та інших заходів спрямованих на підтримку наукової творчості.

У роботі Секції «Бєлка» можуть брати участь усі студенти, аспіранти та молоді вчені КПІ ім. Ігоря Сікорського.