Кафедра автоматизації проектування енергетичних процесів та систем (АПЕПС), ТЕФ

Кафедра автоматизації проектування енергетичних процесів та систем (АПЕПС), Теплоенергетичний факультет, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Адреса: Корпус 5, Політехнічна 6, к.515, 03056, Київ, Україна

Телефон: 38 044 204 83 30, 236 09 85,
Сайт:

Кафедра автоматизації проектування енергетичних процесів та систем створена 30 червня 1984 році (наказ КПІ №78-1) в складі теплоенергетичного факультету.

Організатор, головний ідеолог створення кафедри та перший її завідувач - доктор технічних наук, професор, Академік інженерної академії наук, Лауреат Державної премії України Сліпченко Володимир Георгійович.

Метою підготовки студентів є випуск таких фахівців, які зможуть виконувати майже всі завдання, що потребують використання обчислювальної техніки та використання інформаційних технологій, а також будуть спроможні пристосуватися до постійних змін та вдосконалення комп'ютерних технологій.

Кафедрою здійснюється підготовка фахівців за напрямками комп'ютерні науки і програмна інженерія:

  • Програмні засоби штучного інтелекту;
  • Програмне забезпечення автоматизованих систем на основі глобальних комп’ютерних мереж;
  • Програмне забезпечення інформаційних систем з розподіленими базами даних;
  • Комп’ютерні технології в економіці енергетичних підприємств.

Диплом кафедри АПЕПС — це найкраща рекомендація до прийому на роботу в комерційні, наукові, промислові організації України та інших держав. Випускники кафедри досягають високих успіхів у різних галузях науки і виробництва, очолюють відомі ІТ-компанії як в Україні, так і за кордоном.