Так вважає викладач Видавничо-поліграфічного інституту НТУУ "КПІ" Юлія Юріївна Віцюк, яка стала переможцем університетського конкурсу "Молодий викладач-дослідник 2011".

У КПІ Ю.Ю. Віцюк уже давно. Ще у 2007 році закінчила інженерно-фізичний факультет за спеціальністю "Фізичне матеріалознавство" та захистила дипломну роботу на тему "Структурно-фазова побудова і властивості композиційних антифрикційних жаростійких матеріалів на основі нікелю", яка, до речі, зайняла перше місце на Всеукраїнському конкурсі дипломних робіт (м.Донецьк).

Після навчання в аспірантурі (2007-2010 рр.) Ю. Ю. Віцюк почала працювати на кафедрі репрографії ВПІ. У 2011-му успішно там захистила кандидатську дисертацію "Забезпечення довговічності композиційних підшипників ковзання на основі міді та нікелю для поліграфічних машин".

Основною тематикою досліджень Юлії Юріївни є підвищення працездатності та довговічності високошвидкісних вузлів тертя друкарських машин шляхом застосування нових технологій виготовлення підшипників на основі нікелю та міді, що базується на одержанні цілеспрямованих технологічних заходів, які забезпечують керованість експлуатаційними властивостями високообертових вузлів тертя. Цікавиться також і питаннями щодо встановлення оптимальних технологічних режимів виготовлення та їх впливу на функціональні властивості підшипників ковзання, які призначені для екстремальних умов роботи у вузлах тертя поліграфічних машин; дослідженням механізму формування антифрикційних плівок при високошвидкісному терті нових підшипників та його впливом на працездатність вузла тертя.

У 2012 році за даною тематикою досліджень вийшла монографія "Новітні технології виробництва стандартизованих виробів".

У своєму доробку Юлія Віцюк має понад 50 публікацій, з них 20 статей, опублікованих у фахових виданнях, 33 доповіді на конференціях різного рівня. Отримала 15 патентів України на корисну модель. 

 Лілія Скиба