Дослідження Мар'яни Вережак

Науково-дослідна робота студентки кафедри фізики металів ІФФ Мар'яни Вережак на тему "Нові підходи до кристалографічних характеристик аперіодичних структур на основі даних розсіювання синхротронного та нейтронного випромінення" одержала премію НАН України для студентів вищих навчальних закладів як краща наукова робота.

Дослідження виконувалися на кафедрі фізики металів НТУУ "КПІ" та в Університеті Ренн 1, Франція і присвячені вивченню структури й фазових переходів та визначенню колективної динаміки ґратки аперіодичного композитного кристалу n-nona­decane/urea. Експериментальна частина роботи виконана у Європейському центрі синхротронного випромінювання (ESRF) та на ядерному реакторі (ILL), що підтверджує високий науковий рівень поставлених завдань та їх відповідність світовому рівню.

Особливістю наукової роботи є її комплексний характер. Для проведення експериментальних досліджень використано інноваційні методи. Уперше здійснено пряме вимірювання фазонної складової атомних коливань в аперіодичному композитному кристалі та одержано анізотропію швидкості звуку за допомогою непружного рентгенівського розсіювання, з'ясовано причини багатомірних фазових переходів у аперіодичних матеріалах. Розроблено оригінальне програмне забезпечення для апроксимації функції роздільної здатності.

Отримані результати і запропоновані експериментальні підходи мають практичний інтерес  при створенні покриттів з унікальним комплексом властивостей; для акумулювання водню у водневій промисловості, а також створення нового покоління електронної та магнітної техніки. Результати роботи використовуються в навчальному процесі при викладанні дисципліни "Міждисциплінарні проблеми фізичного матеріалознавства", планується також введення нових розділів до інших курсів.

Мар'яна, відмінниця навчання, брала участь у науковій роботі кафедри фізики металів з першого курсу. Неодноразово перемагала у всеукраїнських і міжнародних конкурсах та одержувала гранти для наукових досліджень. Пройшла 6-місячне наукове стажування у міжнародних центрах – синхротронному та нейтронному, Гренобль, Франція; місячне стажування в Національному інституті матеріалознавства Японії та 6-місячне стажування в Дебреценському університеті Угорщини. Ці дослідження виконувалися в рамках держбюджетних тем згідно з науково-дослідною програмою Міносвіти і науки України та відповідно до спільного проекту фундаментальних досліджень "ДФФД України – НЦНД Франції". Результатом роботи став вихід у 2013 р. публікації в журналі з високим імпакт-фактором – Elsevier, Acta Materialia. Таке широке коло наукових інтересів, експериментального досвіду та глибоких теоретичних знань М.Вережак обумовили можливість успішної апробації одержаних результатів на багатьох міжнародних конференціях.

На сьогодні Мар'яна є аспіранткою кафедри фізики металів першого року навчання і продовжує наукові дослідження із залученням унікального експериментального обладнання в Університеті Жозефа Фур'є за грантом від Nanosciences Foundation. 15 квітня вона прочитала студентам ІФФ он-лайн лекцію на тему "Аперіодичні матеріали. Революція в кристалографії" в рамках міжнародної конференції студентів та аспірантів, яку щорічно проводить кафедра фізики металів.

 Світлана Волошко, професор