При знайомстві з Георгієм Степановичем Васильєвим – асистентом кафедри технології електрохімічних виробництв ХТФ, переможцем конкурсу "Молодий викладач-дослідник – 2016" – виникає відчуття, що все у житті він робить на "відмінно". Прийшов до КПІ в 2005-му, у 2009-му отримав диплом бакалавра з відзнакою, у 2011-му – диплом магістра з відзнакою. Вступив до аспірантури, на початку 2015-го – успішно захистився: за 10 років пройшов шлях від школяра до кандидата наук. Але за кожним таким "успішно" стоїть величезна працьовитість, цілеспрямованість та дружня підтримка рідних, колег і наставників.

Уже з другого курсу під керівництвом д.т.н., проф. Ю.С.Герасименка він долучився до наукових досліджень, що стосувалися проблем корозії трубопроводів паливно-енергетичного комплексу та житлово-комунального господарства. Відтоді сфера наукових інтересів Георгія Степановича – корозія металів, методи діагностики корозійного руйнування та протикорозійний захист обладнання. Нині бере участь у виконанні наукових розробок на замовлення держбюджету та приватних підприємств.

На сьогодні науковий доробок молодого дослідника – члена міжнародного електрохімічного товариства (ISE) – можна назвати вагомим: опубліковано 20 статей у фахових виданнях, із них 5 у міжнародних наукометричних виданнях БД Scopus, зокрема в журналі Corrosion Science (impact factor 4). Зроблено більше 25 доповідей на міжнародних та всеукраїнських конференціях. Отримано патент на корисну модель.

Георгій Степанович бере участь у навчальному процесі: викладає дисципліни "Комп'ютерна обробка інформації", "Захист обладнання від корозії на етапі проектування", "Інгібітори корозії металів", відповідає за міжнародну діяльність кафедри. Під його керівництвом щорічно працює 2-3 магістранти.

Користуючись заслуженим авторитетом серед колег і наставників, науковець не цурається громадської роботи. Він є заступником голови ради молодих учених НТУУ "КПІ", виступає організатором міжнародної конференції студентів, аспірантів та молодих учених з хімії й хімічної технології, що проходить на ХТФ; піклується про спадкоємність наукових кадрів, є організатором студентського науково-технічного гуртка "Електрохімія", де студенти оволодівають практичними навичками конструювання обладнання електрохімічних виробництв; тренує студентську команду для участі у всеукраїнській олімпіаді з технічної електрохімії (до речі, команда НТУУ "КПІ" завжди займає призові місця) та ін.

Про свого колегу на кафедрі кажуть: він завжди виходить із практичної значущості завдання, уміє відкидати зайве й вирішувати основну проблему, тому його робота є результативною. "Портрет" доповнює сам Георгій Степанович: "Креативний – використовую нестандартні підходи і знаходжу нові рішення, уважний – приділяю увагу дрібним деталям, що дуже корисно в пізнавальній діяльності, наполегливий – завжди доводжу розпочате до кінця". Можливо, це й є кращі  риси будь-якого науковця.

Інф. ХТФ