Варламов Геннадій Борисович - професор кафедри теплової та альтернативної енергетики (ТАЕ), науковий керівник навчально-наукового центру «Екотехнології та технології енергозбереження», доктор технічних наук, професор за спеціальностями «Теплоенергетика» та «Екологічна безпека»
Контактна адреса: вул. Політехнічна, 6, корп.5, кімн. 427, Київ, 03056, Україна

тел.: +38 050 744 24 12
e-mail: varlamov[at]kpi.ua

1. Освітні віхи:

1976 р. - закінчив з відзнакою Ризьке морехідне училище за спеціальністю «Судовий механік-універсал»

1982 року закінчив з відзнакою Київський політехнічний інститут за спеціальністю "Промислова теплоенергетика"

1982-1984 - інженер-дослідник кафедри теоретичної та промислової теплотехніки (ТПТ) теплоенергетичного факультету

1984-1987 рр. - Навчання в очній в аспірантурі КПІ

1988 р. – помічник кафедри ТПТ

1988р. – захист дисертації на кандидата технічних наук на тему: «Теплопровідність частково-прозорих монокристалів фторидів в інтервалі температур 300-1500 К»  за спеціальністю  «Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика»

1989 – 2001 рр. – заступник декана теплоенергетичного факультету КПІ з навчально-виховної роботи

1992 р. – присвоєно звання доцента

2001-2003 рр. – заступник проректора КПІ

2001-2004 рр. – докторант кафедри ТПП на Теплоенергетичному факультеті.

2003-2014 рр. – проректор КПІ з науково-педагогічної роботи

2007 – захист дисертації доктора технічних наук на тему: «Маловитратні технології підвищення екологічної безпеки теплоенергетичних об'єктів та систем» за спеціальністю «Екологічна безпека»

2014 – 2021 завідувач кафедри Теоретичної та промислової теплотехніки Теплоенергетичного факультету КПІ

2021 – тепер – професор кафедри Теплової та альтернативної енергетики Навчально-наукового інституту «Атомна та теплова енергетика» КПІ

2. Наукова діяльність

Наукові інтереси мають такі напрями та реальні впровадження:

 • - нові високоефективні технології енергоперетворення, пальникові системи та пристрої спалювання газоподібних палив у камерах згоряння газотурбінних установок (ГТУ), топках котлів та теплогенераторів з метою підвищення техніко-економічних, екологічних та експлуатаційних характеристик;
 • - модернізація пальникових систем ГТУ, різних типів котлів та дизельних автодвигунів на основі створення нового покоління систем спалювання, управління, моніторингу та ідентифікації фактичних параметрів та характеристик експлуатації у реальному часі;
 • - розробка та оптимізація роботи схем та пристроїв спалювання біомаси (деревна тріска, тирса, пелети, дрова тощо) та систем очищення димових газів до значень законодавчих норм у теплових агрегатах муніципальних підприємств;
 • - розробка та впровадження високоефективних та екологічно чистих систем енерговиробництва на основі контактних процесів тепло- та масообміну з використанням різних видів органічного палива та в т.ч. на водні Н2;
 • - використання водневих технологій виробництва теплової енергії для комунальних споживачів;
 • -воднева енергетика (використання водню в ГТУ, циклах ТЕС та ТЕЦ)

Опубліковано понад 290 наукових та науково-методичних праць, 6 підручників з грифом Міністерства освіти і науки України, 9 навчальних посібників, шість з яких англійською мовою, 12 монографій, отримано понад 30 патентів, чотири з яких діють у 10 Євразійських країнах.

Організовано відкриття, роботу та наукове керівництво Навчально-науковим центром «Екотехнології та технології енергозбереження» (2004) із виконанням науково-дослідних робіт на суму понад 6 млн.грн. (станом на грудень 2021р.)  та  Навчально-науковим центром  «КПІ-БОШ» (2009).

3.Міжнародна діяльність

Підготовлено у 2016 р. та подано на конкурс спільно з вченими Опольської політехніки (м. Ополе, Польща) науковий проект за програмою Горизонт-2020 під назвою «Підвищення еколого-енергетичної ефективності та надійності систем енерговиробництва за рахунок використання водневих енерготехнологій».

У 2016р. підготовлено та подано від міжнародного консорціуму (наукові організації з 4 країн) науково-освітній екологічний проект на тендер до Європейської комісії на тему: «Удосконалення національної системи підготовки кадрів у галузі поводження з радіоактивними відходами, виведення з експлуатації та реабілітація енергооб'єктів».

З 2015р. підписано Угоди із закордонними університетами про підготовку магістрів за Програмою «Два дипломи»: Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумільова (м. Нур-Султан, Казахстан, 2015 р.), Опольський технічний університет (м. Ополе, Польща, 2015 р.), Варшавський технічний університет (м. Варшава, Польща, 2016 р.), Технічний університет La Laguna ( Канарські острови, 2016).

З 2016 р. розпочато активну співпрацю з Академією наук провінції Шаньдун (м. Цзинянь, КНР. З 2018 р. підписано та реалізується Договір про підготовку PhD-аспірантів у рамках міжнародного співробітництва КПІ та Академією наук провінції Шаньдун (м. Цзинянь).

Створено у 2009р. та активно працює спільний навчально-науковий центр «КПІ-БОШ».

4. Організаційна діяльність на посаді проректора (2003-2014рр.)

Вперше організовано у КПІ Департамент навчально-виховної роботи.

Створено комп'ютерно-аналітичну мережу моніторингу навчального процесу АСУ «Деканат».

Організовано та реалізовано програму проведення двічі на рік «Ярмарок вакансій» для розподілу випускників у фірми та корпорації «Метро», «МТС», «Pr&C», "Майкрософт", "БОШ" та ін.).

Вперше створено та організовано діяльність Науково-технічного товариства студентів та аспірантів університету.

Створено і з 2005р. проводиться щорічно Міжнародна олімпіада серед студентів світу з програмування KPI-OPEN (300 учасників з 7 країн).

Організовано та щорічно проводиться Літня студентська школа «Сучасні досягнення у фізиці, математиці та програмуванні» (100 учасників з 10 країн, лектори – з 6 країн).

Створено та активно працює «Центр зайнятості студентів» та «Центр консолідації студентів».

Засновано у КПІ щорічне урочисте дійство «Випуск магістрів».

Організовано у 2010р. спільно з Радою найстаріших енергетиків України та щорічно проводиться Всеукраїнський конкурс наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених «Молодь – енергетиці України».

Організовані та щорічно проводяться студентські престижні заходи: «День першокурсника», «Королева КПІ», «Містер КПІ», «Таланти КПІ», «Дні КПІ», Спартакіада ​​КПІ, Кубок України з шахів «День незалежності», Кубок України з гри Го , «Богатир КПІ», Кубок України з баскетболу», Кубок з футзалу та ін.

Організовано участь студентів КПІ у програмах ЄС з академічної мобільності студентів (понад 200 студентів на рік) «ERASMUS MUNDUS», Coperniсus, «ERASMUS+» та у Південній Кореї.

Створено та організовано на території університету (120 га, 23 навчальні корпуси, 22 гуртожитки, понад 29 тис. студентів) службу безпеки та охорони із забезпеченням правопорядку та дисципліни в кампусі КПІ.

5. Діяльність на посади завідувача кафедри ТПП: 2014-01.07.2021р.

У 2016р. та повторно у 2021р. підготовлено документи, пройдено акредитацію та отримано ліцензію Міністерства освіти України на підготовку докторів філософії PhD за спеціальністю «Теплоенергетика».

Активізовано навчально-організаційну роботу з абітурієнтами, що дозволило збільшити набір студентів на 1-ий курс на 30%, відкрився вперше набір на заочну форму, організовано навчання іноземців з Китаю;

Активізовано роботу щодо профорієнтації молоді – встановлено прямі контакти з політехнічними ліцеями міста, для ліцеїстів організував та проводив науково-практичні семінари з наукової тематики кафедри;

Створено спільну «КПІ-SAMSUNG» навчальну лабораторію обчислювальної техніки на 25 робочих місць із застосуванням у навчанні сучасних програмних продуктів, баз даних та програмних середовищ в енергетичній сфері.

Організовано роботу з наповнення та використання Електронного кампусу КПІ для дистанційного навчання студентів, створено новий сайт кафедри (сайт посів третє місце серед 150 сайтів у конкурсі в університеті), створено базу даних студентів кафедри з електронними адресами та їх досягненнями під час навчання.

Обґрунтовано та проголошено у 2019р. Нова енерго-екологічна парадигма розвитку енергетики «Сталий розвиток у гармонії з природою», яка стала девізом кафедри ТПТ.

Організовано відкриті лекції професорів та доцентів, взаємні відвідування занять викладачами кафедри для обміну досвідом та сучасними навчальними технологіями.

Систематизовано та активізовано діяльність викладачів у трьох наукових школах кафедри.

Організовано та впроваджено Курси підвищення кваліфікації з видачею державного Сертифікату з сучасних питань енергозбереження для працівників комунальної енергетики, керівників муніципальних господарств великих міст та районних центрів.

Оновлено промислову базу практик студентів – підготовлено нові об'єкти для проходження практики студентами 4, 5 та 6 курсів.

Активізовано прямі контакти з промисловими підприємствами, підприємствами Теплокомуненерго, ТЕЦ та ТЕС, відомими фірмами та міжнародними корпораціями BOSCH, BUDERUS, SAMSUNG та ін., з якими підписано Угоди про співпрацю.

6. Педагогічна діяльність

У 2009р. на кафедрі ТПТ створено навчально-науковий центр загальний «КПІ-BOSH» з облаштуванням сучасних засобів теплопостачання житлових будинків (тепловий насос, сонячні колектори 3-х типів, конденсаційний котел, твердопаливний котел на біомасі, баки-акумулятори, контролери, система автоматичного керування) , на обладнанні якого проходять навчання студенти 5-ти факультетів КПІ

 Читання лекцій:

- бакалаврам з фундаментальних та прикладних дисциплін: "Технічна термодинаміка", "Теоретичні основи теплотехніки", "Тепломасообмінні процеси, установки та цикли", "Методи термодинамічного аналізу теплоенергетичних систем";

Розроблено особисто та викладаються такі дисциліни:

-магістрам:

«Основи водневої енергетики», «Математичне моделювання та оптимізація теплоенергетичних процесів та систем»;

 - PhD-аспірантам:

"Маловитратні технології підвищення енерго-екологічної ефективності теплоенергетичних об'єктів", "Екологічні аспекти енерговиробництва", "Енерго-екологічний менеджмент", "Математичне моделювання систем та процесів"

Керівництво атестаційними (дипломними) роботами бакалаврів, дисертацій магістрів та аспірантів у т.ч. іноземних за спеціальностями «Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика», «Екологічна безпека», «Теплоенрегетика».

Голова екзаменаційних комісій із захисту бакалаврських робіт та магістерських дисертацій.

7.  Громадська діяльність

2012 – 2018 – член трьох спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата наук за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека (технічні науки),

2014-2018 рр. - заступник Голови Громадської Ради Міністерства енергетики та вугільної промисловості України та голова комісії з енергоефективності, екологічної та промислової безпеки,

2014-2018рр.- член редколегії міжнародного наукового журналу "Innovations and Technologies News" (Рига, Латвія),

2019 рік - Голова комісії Вченої ради КПІ з міжнародних зв'язків,

2015 - даний час Член правління Громадської організації «Всеукраїнська Рада ветеранів праці енергетики»,

2015 - даний час член Центрального правління Науково-технічної спілки енергетиків та електротехніків України;

2011-2019 – член міжнародної ради «Global World Communicator-Education and Science» (Рига, Латвія),

2016-2019 – член редколегії міжнародного наукового журналу «Journal of Power Technologies» (м. Варшава, Польща),

2016-2019 – член редколегії міжнародного наукового журналу «Archives of Thermodynamics» (м. Варшава, Польща),

2018- даний час – Рецензент журналу Heat Transfer Research (Дабері, США),

2019-тепер – Рецензент журналу «Journal of Thermal Engineering» (Туреччина),

2010 рік - член наукового комітету щорічної Міжнародної науково-практичної конференції "Екологічна безпека: проблеми та шляхи вирішення" на базі Науково-дослідної установи «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем» (УКРНДІЕП),м. Харків, Україна,

2014 рік – член наукового комітету Міжнародної науково-практичної конференції “Research & Development in Power Engineering” (м. Варшава, Польща),

2017 - даний час - член наукового комітету Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми транспорту та енергетики: шляхи їх інноваційного вирішення» на базі Євразійського національного університету ім. Л.М. Гумільова (м.Астана, Казахстан),

2014-2021рр. – член наукового комітету Міжнародної науково-практичної конференції аспірантів, магістрантів, студентів «Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики» на базі КПІ (м. Київ, Україна),

2016 - даний час-Член наукового комітету Міжнародної науково-практичної конференції «Стійкий розвиток -ХХІ століття» (наукові читання імені Ігоря Недіна) (м. Київ, Україна),

8. Почесні звання, нагороди

Лауреат Державної премії України в галузі науки та техніки (2011р.),

Заслужений діяч науки та техніки України (2009р.),

Лауреат Золотого почесного знаку Науково-технічної спілки енергетиків Польщі (2009р.),

Почесний енергетик України (2007р.),

Заслужений енергетик СНД (2009р.),

Лауреат почесного титулу провінції Шаньдун (КНР) «Ведучий іноземний науковий експерт» (2018р),

Лауреат почесної "Медалі Дружби міста Цзінань" провінції Шандунь КНР (2019р.,)

Лауреат почесного звання "Посол дружби провінції Шаньдун" КНР (2019),

Неодноразово нагороджений Почесними грамотами та дипломами Міністерства освіти і науки України та Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

9. Мови (Оцінка від 1 до 5 (5 – вільно….1 – низький рівень)

Читання Розмова Лист

Українська      5              5          5

Англійська      5              4          3

Польська         5               5         3

10. Керівництво дисертаціями та наукові публікації:

Під керівництвом Варламова Г.Б. захищено понад 20 дипломних проєктів бакалаврів, 30 дисертацій магістра , 2 кандидата тезнічних наук за спеціальністями «Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика», «Екологічна безпека»,  «Теплоенергетика».

Опубліковано понад 290 наукових праць, у тому числі понад 10 монографій, 8 підручників, у т.ч. 3 – випущені департаментом професійної освіти МОН РК, зареєстровано понад 30 патентів, у т.ч. 2 патенти РК та 9 патентів у 9 Євразійських країнах.

11. Найбільш значущі публікації за останні три роки:

Публікації:

 1. Варламов Г.Б., Капустянський А.О. Вплив характеристик непроектного твердого палива на показники надійності та економічності роботи котельного устаткування / Influence of characteristics of non-design solid fuel on indicators of reliability and economy of boiler equipment operation / Енергетика: економіка, технології, екологія. 2018, №1. - С.90-98.
 2. Вітько В.І., Коваленко Г.Д., Хабарова Г.В, Варламов Г.Б. Транскордонний вплив теплових електростанцій України на якість атмосферного повітря при спалюванні вугілля / Transboundary impact of Ukrainian thermal power plants on air quality during coal combustion // Енергетика: економіка, технології, екологія.-№3 (53) 2018,- С.154-161.
 3. Варламов Г.Б. , Романова К.О., Мухін М.С. Аеродинамічні та теплові переваги роботи камер згорання газових турбін при застосуванні мікрофакельної технології газоспалювання / Aerodynamic and thermal advantages of gas turbine combustion chambers when using micro-flare gas combustion technology // Енергетика: економіка, технології, екологія.-№4 (54) 2018, с.67-75.
 4. Варламов Г.Б., Ші Цзе. Устойчивое развитие в гармонии с природой: аксиомы и принципы новой энерго-экологической парадигмы/ Sustainable development in harmony with nature: axioms and principles of the new energy-environmental paradigm. с. 361-369. /Сталий розвиток — ХХІ століття: управління, технології, моделі. Дискусії 2018: колективна монографія / Міненко М.А., Бендюг В.І., Комариста Б.М. [та ін.]; НТУУ “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”; Національний університет “Києво-Могилянська академія”; Вища економіко-гуманітарна школа / за наук. ред. проф. Хлобистова Є.В. — Київ, 2018. — 620 с. Ухвалено Вченою радою № 12; дата 14.12.2018.
 5. Z. Weijie, G. Varlamov, S. Rongfeng, L. Suxiang. Experimental study of features biogas production by pyrolysis of corn pellets// Енергетика: економіка, технології, екологія.-№4 (53) 2019,- С.121-127.
 6. Варламов Г. Б., Гриценко А.В.,Лисиченко Г.В., Романова Е.А. Атомная енергетика. Nuclear power engineering: Учебник . – Х.:ФЛП Бровин А.В. , 2020. – 256с.– (Серия «Экологические аспекты энергопроизводства» = Series: Environmental aspects of energy generation) - textbook.
 7. Варламов Г. Б., Шабалин Б. Г., Гриценко А.В Романова Е.А., Экологические аспекты энергопроизводства. Объекты ядерной энергетики = Facilities of nucear power engineering: учебник . –Х.: ФЛП Бровин А.В., 2020. –276 с. (Серия «Экологические аспекты энергопроизводства» = Series:Environmental aspects of energy generation) - textbook.
 8. Варламов Г.Б., Романова К.О., Цзян Цзянгуо, Чжан Вейцзе. Економічні важелі як основа підвищення енерго-екологічної ефективності енерговиробництва / Сталий розвиток — ХХІ століття. /Economic levers as a basis for improving energy and environmental efficiency of energy production / Sustainable development - XXI century/ Дискусії 2020: колективна монографія / Національний університет “Києво-Могилянська академія” / за ред. проф. Хлобистова Є.В. — Київ, 2020. — C. 264- 272— Електронне видання. ISBN: 978-617-7668-22-9.
 9. Романова К.О., Варламов Г.Б., Назарова І.О. Енерго-екологічний аналіз як інструмент енергозабезпечення і підвищення рівня екологічної безпеки теплоенергетичних об`єктів/ Energy-ecological analysis as a tool for energy supply and increasing the level of ecological safety of thermal power facilities. International scientific and practical conference «Science, engineering and technology: Global trends, problems and solutions» /Prague, The Czech Repudlic, 25-26 september 2020,- p.185-187.
 10. Glazyrin S., Merzadinova G., Varlamov G., Barabash P., Petrenko V., Solomaha A., Ermolaev M. Hybrid gas-and-diesel fuel systems for haul trucks in mining industry of the Republic of Kazakhstan / Scientific Journal of the Modern Education & Research Institute , Brussels, Belgium, 2020, №13, С.57 – 63.
 11. Цзян Цзяньго, Г.Б. Варламов, К.О. Романова, Лю Сюсянг, Лю Джиганг. Оцінка ефективності охолодження повітряного конденсатора при зміні термічного опору трубок / Evaluation of the cooling efficiency of the air condenser when changing the thermal resistance of the tubes / Енергетика: економіка, технології, екологія.-№4 2021,- С.32-39.
 12. Варламов Г.Б.1, Глазырин С.А. 2, Барабаш П.А. 1, Петренко В.Г. 1, Бимурзина З.А. Методологические основы перевода транспортных дизельных двигателей на газодизельный режим эксплуатации/ Methodological bases of transfer of transport diesel engines to the gas-diesel mode of operation./Вестник Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева. Серия технических наук и технологий, 2021, - № 1,-C.68-78.
 13. Варламов Г.Б., Сегеда І.В., Цзян Цзяньго. Потенціалл можливостей центрів обробки даних умовах цифрової економіки/ The potential of Data Centers in the digital economy // Реалізація політики модернізації економічної системи в сучасних умовах: зб.статей науково-практичної конференції (м. Дніпро,25 вересня 2021р./ Дніпро: НО «Перспектива», 2021.-С.86-90.
 14. Gennadiy B. Varlamov, Sergey A. Glazyrin, Petr A. Barabash, Valery G. Petrenko, Mikhail G. Zhumagulov. Methodological foundations of transferring diesel transport engines to gas-diesel operation mode / Transportation Research Procedia, -2021,- T 1. -p.136-143

Патенти:

 1. Варламов Г.Б, Варламов Д.Г. Багатоканальний термосифон з вертикальною камерою випаровування (Multi-channel thermosyphon with vertical evaporation chamber). Патент України на корисну модель № 122371, 25.01.2018 р., бюл. № 2.
 2. Варламов Г.Б., Барабаш П.А., Петренко В.Г., Соломаха А.С., Голик А.В, Устименко Є.В. Система живлення газодизельного двигуна (Gas diesel engine power supply system). Патент України на корисну модель № 128733, Опубл10.10.2018, бюл. №18.
 3. Варламов Г.Б., Барабаш П.А., Петренко В.Г., Соломаха А.С., Глазырин С.А., Ермолаев М.О. Система питания газодизельного двигателя. двигуна (Gas diesel engine power supply system).  Патент Республики Казахстан на полезную модель № 2863, зарег. 14.05.2018.
 4. Zhang Weijie, Sun Rongfeng, Gennadii Varlamov, Yang Liguo, Geng Wenguang, Jiang Jianguo, Cui Xinyu, Dong Honghai, Wang Rui, Xu Min. Waste heat recovery and purification device for flue gas of small household biomass boiler. Chinese invention patent 18.03.2020.
 5. Liu Chigang, Jiang Jianguo, Gennadii Varlamov, Katerina Romanova, Irina Segeda. Multi-channel thermosyphon with horizontal evaporation chamber.  Chinese utility model patent.     The application was submitted on March 22, 2022.