Варламов Геннадій Борисович

Варламов Геннадій Борисович - директор науково-технічного центру «Екотехнології та тенології енергозбереження», доктор технічних наук, професор.
Контактна адреса: просп. Перемоги 37, корпус №1, кiмн.299-7, Київ, 03056, Україна

тел.: (+38044) 236-42-52, тел./факс: (+38044) 204-84-68
varlamov@kpi.ua

Біографія

Народився у 1956 році у с. Холмське Арцизського району Одеської області
У 1976 році – закінчив  з відзнакою Ризьке морехідне училище
у 1982 році – закінчив з відзнакою Київський політехнічний інститут за спеціальністю “Промислова теплоенергетика”
1984-1987 роки – навчання в аспірантурі КПІ
1988 рік – захистив  кандидатську дисертацію за темою: «Теплопровідність частково-прозорих монокристалів фторидів в інтервалі температур 300-1500 Ко»
з 1989 року – заступник декана теплоенергетичного факультету з навчально-виховної  роботи
з 1992 року – доцент кафедри теоретичної та промислової теплотехніки (ТПТ) ТЕФ
2001-2003 роки – заступник проректора НТУУ «КПІ»
2001-2004 роки - докторант  кафедри ТПТ ТЕФ
з 2003 року – проректор НТУУ «КПІ» з науково-педагогічної роботи
2007 рік – захистив дисертацію доктора технічних наук за темою «Маловитратні технології для підвищення екологічної безпеки теплоенергетичних обєктів та систем»;
2008 рік – здобув звання професора кафедри теоретичної та промислової теплотехніки.

Педагогічна діяльність

Діяльність Варламова Г.Б. на посаді проректора університету та керівника департаменту навчально-виховної роботи полягає в організації навчально-виховного  процесу університету, реалізації креативних методів та заходів  підвищення рівня фахової та наукової підготовки спеціалістів, розробці, створенні і впровадженні систем та баз даних для навчального процесу.

В навчальній роботі спеціалізується на курсах, пов’язаних з моделюванням теплових процесів та установок. Читає лекції та проводить заняття з дисциплін: “Технічна термодинаміка”, “Теоретичні основи теплотехніки”, “Математичне моделювання систем та процесів”, “Тепломасообмінні процеси, установки та їх моделі”, “Математичне моделювання та оптимізація процесів та пристроїв тепломасообміну”, здійснює керування атестаційними роботами бакалаврів, магістрів та аспірантів.

Наукова діяльність

Наукові інтереси Варламова Г.Б. полягають:

  • у розробці та впровадженні нових високоефективних технологій та пальникових систем  спалювання газоподібного палива у камерах згоряння ГТУ, топках котлів та теплогенераторів з покращеними техніко-економічними, екологічними та експлуатаційними показниками;
  •  розробці і реалізації на реальних об'єктах систем контролю технологічних параметрів, шкідливих викидів;
  •  впровадження  оптимізації завантаження обладнання, впровадження комплексних заходів з енергоефективності та екологічної безпеки енерговиробництва на теплоенергетичних об’єктах.

Опубліковано понад 150  наукових та науково-методичних праць, шість підручників з грифом Міністерства освіти і науки України та шість навчальних посібників, три з яких англійською мовою, монографію, отримано понад 25 патентів України та Росії. Є співавтором  ідеї та членом редакційної колегії багатотомного видання «Енергетика: історія, сучасність і майбутнє».

Проводить науково-організаційну роботу, є членом спеціалізованої вченої ради для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук за спеціальністю 21.06.01- екологічна безпеки (технічні науки).

За  безпосередньою участю у НТУУ «КПІ»  були  створені:  науково-дослідний відділ «Комп’ютерні технології в енергетиці» (1992 р.),  науково-технічний  центр «Екотехнологіі  та технології  енергозбереження» (2004 р.),  науково-навчальний центр «Екотехнологіі  та технології  енергозбереження» (2009 р). науковим керівником яких він є. 

Напрямом навчально-наукової роботи центрів  є  діяльність, що  пов`язана із дослідженнями та розробкою сучасних мало витратних  технологій з енергозбереження на теплоенергетичних об`єктах

Нагороди та премії

Варламов Г.Б. – лауреат Державної премії в галузі науки і техніки (2011),

Заслужений діяч науки і техніки України (2009),

Почесний енергетик України (2007),

Золотий почесний знак Головної науково-технічної cпілки Республіки Польща (2009).

Заслужений енергетик СНД (2009).

Неодноразово Почесними грамотами Міністерства палива та енергетики України і Подяками Міністерства освіти і науки України.