У КПІ ім. Ігоря Сікорського на теплоенергетичному факультеті (кафедра АПЕПС)  створено Інтернет-центр "Акме-Гармонія". У центрі здійснюється тестування і діагностика студентів для виявлення, розвитку та вдосконалення їхніх природно-генетичних (потенційно-ресурсних) можливостей.

Розроблено біологічно-медичну аналітично-експертну інформаційну систему (ІС), яка досліджує індивідуальні характеристики – параметри особи (фізичні, духовні, інтелектуальні) та видає рекомендації щодо здібностей, обдарованості та професійної орієнтації студента у вигляді індивідуального біологічно-медичного генетичного "паспорта студента", де відображаються його основні здібності і на основі якого формуються технології, алгоритми, методики, рекомендації тощо з метою самореалізації та самовдосконалення особистості.

Розвиток та вдосконалення внутрішніх (успадкованих та набутих унаслідок навчання і виховання) та соціальних здібностей студента здійснюється за напрямами: профорієнтація, профвибір, профпрацевлаштування, самоосвіта, стресостійкість, робота в команді, самоактуалізація, гармонійний розвиток тощо.

Результатом роботи центру та комп'ютерної ІС стане підвищення якості навчання, освіти та виховання студентів, а також  можливість вибору студентом гармонійного шляху своєї життєдіяльності.

В.М.Антонов, керівник Інтернет-центру