Тищенко Олександр Федорович

20 грудня 2007 року виповнилось 75 років професору хіміко-технологічного факультету Олександру Федоровичу Тищенку.

Після закінчення з відзнакою в 1955 році КПІ, навчання в аспірантурі, захисту дисертацій О.Ф.Тищенко працював начальником зміни, директором паперової фабрики Жидачівського комбінату, головним спеціалістом Української Ради народного господарства. За його участю набули розвитку такі підприємства, як Корюківська і Київська фабрики технічного паперу, Ізмаїльський завод, а також вперше в Україні організовано виробництво газетного паперу.

З 1964 року О.Ф.Тищенко працює генеральним директором Українського науково-виробничого об’єднання (а потім інституту) целюлозно-паперової промисловості. Під його керівництвом і за активною участю в Києві було збудовано два корпуси інституту, приладобудівний завод, санаторії в містах Миргороді та Бердянську, Жидачівський целюлозно-паперовий комбінат, Херсонський, Київський картонно-паперові комбінати та ряд інших підприємств України і Росії.

З 1979 року О.Ф. Тищенко – професор кафедри технології неорганічних речовин та загальної хімічної технології ХТФ, організатор і науковий керівник НДЛ хімії та технології високомолекулярних сполук при кафедрі. Він підготував 8 кандидатів і одного доктора наук, опублікував понад 360 наукових робіт, його винаходи захищені 120 авторськими свідоцтвами та 22 патентами, більшість яких впроваджено у виробництво. Дві ліцензії за його авторством у 1985-1986 роках продано на 1,5 млн німецьких марок та 1,5 млн доларів США. Він на високому науково-методичному рівні викладає навчальні дисципліни.

О.Ф.Тищенко – один з провідних учених України в галузі хімії та технології високомолекулярних природних сполук та целюлозно-паперового виробництва. В цій галузі він сформував наукові напрямки з теорії і технології нових видів діелектриків, композиційних матеріалів і лікувальних препаратів для захисту організму людини і тварин.

Ним розроблено низку теоретичних положень щодо одержання органічних полімерних діелектриків. Це дозволило освоїти виробництво нових конденсаторів з високими питомими характеристиками для ліній дальніх електропередач, атомної енергетики, для силових лазерних установок з великим економічним ефектом.

О.Ф.Тищенком зі співробітниками розроблено препарат «карбюлоза» для виведення радіонуклідів та солей важких металів із організму людини (ентеросорбентів), виробництво якого впроваджено на хімічних підприємствах України і він широко використовується для захисту населення від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

О.Ф.Тищенко багато років був членом редколегій журналів «Бумажная промышленность», «Деревообрабатывающая и бумажная промышленность», редактором вісника праць УкрНДІП, заступником голови Республіканського правління НТТ та ін.

Як учений, О.Ф.Тищенко співпрацює з багатьма галузевими, академічними і навчальними інститутами України, країн СНД та далекого зарубіжжя. Його роботи опубліковані в країнах СНД, в Канаді, США, Німеччині, Швеції, Кубі, Фінляндії, Італії, Болгарії, Угорщині та ін.

О.Ф.Тищенко нагороджений орденами Трудового Червоного Прапора, «Знак пошани», 6-ма медалями. Його роботи відзначені 3-ма золотими, 6-ма срібними та 3-ма бронзовими медалями Виставок досягнень народного господарства СРСР і України.

Бажаємо шановному ювіляру міцного здоров’я, довгих років життя, продовження плідної діяльності на благо розвитку науки та промисловості України.