Вельмишановний Борисе Євгеновичу! Шановні учасники конференції, гості! Сьогодні вже багато сказано про яскравий життєвий шлях Віктора Івановича Трефілова (1930 – 2001) – академіка Національної академії наук України, академіка Російської академії наук, лауреата Ленінської і Державних премій СРСР та УРСР, доктора технічних наук, Почесного доктора НТУУ “КПІ”, директора Інституту проблем матеріалознавства в 1973 -2001 роках.

Ми хотіли б віддати шану Віктору Івановичу як одному із найвидатніших вихованців Київського політехнічного.

Віктор Іванович – відмінник, випускник 1952 року металургійного факультету і аспірантури КПІ по кафедрі металознавства, термічної обробки та фізики металів (спеціальність “Металознавство та термічна обробка чорних металів”).

За роки навчання і активної співпраці з Аlmа-Маtеr Київський політехнічний став для Віктора Івановича рідним домом.

Тут – аудиторії і лабораторії, в яких Віктор Іванович навчався, тут – один з найбагатших в Європі бібліотечний фонд, який дав майбутньому вченому глибокі життєві і наукові знання, тут – унікальне наукове і педагогічне середовище, яке виховувало його як яскраву багатогранну особистість.

Тут працюють колеги і учні Віктора Івановича – ті, хто вважає себе послідовником його наукових і світоглядних ідей.

За роки перебування на посадах заступника директора Інституту металофізики НАН України з наукової роботи та директора Інституту проблем матеріалознавства академік В.І. Трефілов активно підтримував зв’язки із Київським політехнічним інститутом.

Віктор Іванович сприяв становленню спеціальності “Високотемпературні матеріали та порошкова металургія”, з його ініціативи та за його безпосередньою участю спільним наказом по КПІ та ІПМ в 1988 році на базі Інституту проблем матеріалознавства було організовано і забезпечено роботу філії кафедри металознавства.

Віктор Іванович Трефілов був одним із ініціаторів створення в 1999 році спільної – інженерно-фізичного факультету та Інституту проблем матеріалознавства – навчально-наукової лабораторії дифузії в тонких шарах, очолюваної нині академіком Валерієм Володимировичем Скороходом та професором КПІ Сергієм Івановичем Сидоренком.

Лабораторія активно працює, відіграє помітну роль у забезпеченні високого наукового рівня викладання матеріалознавства в НТУУ “КПІ”.

В останні роки академік В.І.Трефілов активно сприяв створенню навчально-наукової Асоціації на базі НТУУ “КПІ” і ІПМ НАН України за участю 26 відділів ІПМ та 4 кафедр інженерно-фізичного факультету НТУУ  “КПІ”.

Усе це дозволило використовувати найсучаснішу лабораторну базу Національної академії наук, залучати до навчального процесу і спільної наукової роботи провідних учених Національної академії наук України (академіків НАН України Валерія Володимировича Скорохода і Юрія Володимировича Найдича, членів-кореспондентів НАН України  Сергія Олексійовича Фірстова, Анатолія Григоровича Косторнова, Юлія Вікторовича Мільмана, Майю Давидівну Глинчук, Георгія Гдальовича Гнесіна, Олександра В’ячеславовича Курдюмова, Леоніда Олександровича Позняка та багатьох інших).

Упродовж років ці традиції було збережено, що сформувало умови для організації в наші дні в Інституті проблем матеріалознавства секції “Відділення цільової магістерської підготовки НТУУ “КПІ” для НАН України”.

Винятково висока працездатність і самовіддача, вміння працювати з людьми, готовність допомогти будь-якій людині здобули йому любов і повагу як професорсько-викладацького складу і студентів Київського політехнічного, так і величезної кількості людей в Україні, що мали щастя знати цю видатну людину.

Для увічнення пам’яті академіка Віктора Івановича Трефілова в 2001 році рішенням Вченої ради НТУУ “КПІ” встановлено стипендію імені академіка В.І.Трефілова студентам-відмінникам інженерно-фізичного факультету.

В.І.Трефілов велику увагу приділяв творчому зростанню перспективних молодих учених. У зв’язку з цим, думаючи про увічнення пам’яті В.І.Трефілова, хотіли б внести таку пропозицію: спільно (НТУУ “КПІ” та Інститут проблем матеріалознавства) започаткувати для молодих учених, аспірантів стипендію імені академіка В.І.Трефілова і приурочувати її щорічне призначення до дати народження Віктора Івановича – 6 серпня.

Серед інших заходів щодо вшанування пам’яті академіка В.І.Трефілова, на наш погляд, могло б бути створення спільної з Інститутом проблем матеріалознавства сучасної навчально-наукової лабораторії матеріалознавчого профілю та фізики твердого тіла імені академіка В.І.Трефілова.

Дозвольте разом з усіма, хто присутній в цій залі, схилити голову на знак пам’яті видатного вченого сучасності Віктора Івановича Трефілова та висловити впевненість, що справа Віктора Івановича Трефілова буде з честю продовжена молодим поколінням студентів, науковців та викладачів Київського політехнічного!

Дякую за увагу!

Виступ М.З.Згуровського на 49-й Міжнародній конференції “Актуальні проблеми міцності”.