НТУУ «КПІ»  знов обійняв першу позицію рейтингу «Топ-200 Україна». Цей академічний рейтинг українських університетів наприкінці навчального року вже всьоме поспіль представив Центр міжнародних проектів "Євроосвіта".

Рейтинг «Топ-200» визначає 200 кращих вишів країни за методикою, що побудована з урахуванням загальноприйнятих у світі принципів ранжування  університетів. Вона ґрунтується на проведенні порівняльного аналізу досягнень ВНЗ різних типів із застосуванням універсальних критеріїв. Таким чином  діяльність вишів оцінюється за допомогою агрегованого показника (інтегрального індексу), який формується на підставі індикаторів прямого вимірювання (80%), експертного оцінювання якості підготовки випускників вишів представниками роботодавців і академічного співтовариства (15%), а також із використанням міжнародних наукометричних і веб-метричних даних (5%). Інтегральний індекс представлено трьома складниками: якість науково-педагогічного потенціалу, якість навчання і міжнародне визнання.

Розподіл перших десяти місць у рейтингу «Топ-200 Україна» та показники університетів, за якими  виводився інтегральний індекс, наведено у таблиці.

ВНЗ Оцінка якості науково-педагогічного потенціалу Iнп Оцінка якості навчання IН Оцінка міжнародного визнання IМВ Оцінка інтегрального показника діяльності ВНЗ, IЗ
1. Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" 33,60310451 24,01424583 20,00551405 77,6228644
2 Київський національний університет імені Тараса Шевченка 37,03313803 19,21667371 18,9059251 75,15573684
3 Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна 19,201151 14,50580447 14,62060281 48,32755828
4 Національний університет "Києво-Могилянська академія" 12,98448316 17,22510057 13,76138584 43,97096957
5 Національний медичний університет імені О.О. Богомольця 26,93107719 7,864584927 9,04737463 43,84303675
6 Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" 17,80981241 9,283410301 16,68572665 43,77894936
7 Національний гірничий університет 18,26873025 9,136819509 12,24233824 39,64788799
8 Національний університет "Львівська політехніка" 8,646107395 14,00543078 16,75874888 39,41028706
9 Національний університет біоресурсів і природокористування України 15,98637649 14,67355561 7,734645958 38,39457806
10 Дніпропетровський національний університет 12,93045179 11,10146131 13,29707966 37,32899276

 

За матеріалами Центру міжнародних проектів "Євроосвіта" euroosvita.net

Дата події