Терентьєв Олег Маркович. Учений, викладач, наставник

Понад 40 років життя віддав Київській політехніці д.т.н, професор кафедри електромеханічного обладнання енергоємних виробництв ІЕЕ Олег Маркович Терентьєв. Торік він став переможцем університетського конкурсу "Викладач-дослідник – 2012".

Народився Олег Маркович по війні, в 1949 р. у Києві. Закінчив середню школу, в 1966 р. вступив до Київського політехнічного інституту. У 1972 р. закінчив факультет гірничої електромеханіки і автоматики за спеціальністю "Автоматизація і електрифікація гірничих робіт". У 1972–1974 рр. – служба в лавах Збройних сил СРСР, демобілізувався ст. лейтенантом-інженером. З 1974 р. і понині Олег Маркович працює в КПІ: пройшов шлях від інженера, наукового співробітника, старшого наукового співробітника до асистента, доцента, професора. У 1983 р. захистив кандидатську, а 2008 р. – докторську дисертації.

У 1986–1992 рр. О.М.Терентьєв виконував обов'язки заступника завідувача кафедри з технологічного напрямку, з 1992 р. – заступник завідувача кафедри з наукової роботи. У 1986–1989 рр. був заступником відповідального секретаря приймальної комісії НТУУ "КПІ" по вечірній формі навчання. З 1989 по 1991 рік був представником базового ВНЗ у приймальних комісіях Житомирського та Черкаського філіалів КПІ. У 1996 р. нагороджений знаком "Відмінник освіти України".

За період з 1974 по 2000 рр. науковцем розроблено і впроваджено у виробництво: гідропневматичний антифазний розрихлювач мерзлих і напівскельних Ґрунтів на замовлення Міноборони СРСР; 12 ударних пристроїв для очищення приймальних бункерів сировини цементних виробництв для Криворізького гірничо-цементного та Кам'янець-Подільського цементного комбінатів із загальним економічним ефектом 1,2 млн грн.

У 2000 р. О.М.Терентьєвим створено новий науковий напрям "Фізико-технічні основи керування внутрішнім потенціалом твердих та рідинних середовищ при їх видобуванні і переробці для заощадження енергії зовнішніх джерел". Творчим колективом розроблені магнітно-ультразвукові адсорбційні системи очищення рідинних середовищ від іонів домішок. Вони впроваджені в системах підвищення пластового тиску НГВУ "Чернігівнафтогаз" та "Охтирканафтогаз" ВАТ "Укрнафта" та на Південно-Західній котельні м. Кіровоград. Економічний ефект – понад 1,2 млн грн. За результатами досліджень опубліковано понад 200 наукових робіт, у тому числі навчальний посібник із грифом Міносвіти і науки України та 26 патентів. Після захисту докторської дисертації у фахових виданнях опубліковано 48 статей. Аспірантом О.А.Можаровською восени 2010 р. достроково захищена кандидатська дисертація.

Дослідження, що проводяться у межах зазначеного наукового напряму, сприяють розвитку творчої ініціативи студентів, які беруть у них активну участь і мають певні досягнення. Так, Андрій Варфоломєєв у 2009 р. нагороджений Дипломом 1-го ступеня Всеукраїнського конкурсу "Молодь – енергетиці України" за роботу "Фізико-технічні основи функціонування магнітних очищувачів робочої рідини гідросистем гірничих машин" та Дипломом 2-го ступеня Всеукраїнського конкурсу студентських науково-технічних проектів 2008/2009 рр.

Науковець сповнений нових творчих задумів та наукових передбачень, які прагне втілити в життя разом із колегами та послідовниками.

За інф. ІЕЕ