Ви є тут

Складання іспитуПовторне складання іспиту

Для перездачі екзаменів (заліків) деканат оформлює додаткову екзаменаційно-залікову відомість/лист (Додаток В).

Заліково-екзаменаційні листи (додаткові відомості) для перескладання видаються студентам тільки після закінчення екзаменаційної сесії, а повертаються до деканату викладачем.Складання іспиту комісії

Якщо студент не задоволений оцінками або має інші підстави вважати своє спілкування із викладачем конфліктним, а рішення викладача упередженими, завжди є можливість складання іспиту комісії.Підвищення оцінки

1. Так, можна перездати предмет для підвищення оцінки.Як здавати усний іспит?

Посміхайтесь щодня

Незважаючи на деяку специфіку усних іспитів за кордоном* поради і рекомендації професора Гламорганського університету (Уельс, Великобританія) Філа Рейса** можуть виявитися корисними для студентів українських ВУЗів.

x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій