Сухомел Георгій Йосипович

Георгій Йосипович Сухомел (11.09.1888 - 18.07.1966 ) - д.т.н., професор, академік АН УРСР (обраний: 19.05.1951; спеціальність: гідравліка і гідромеханіка). Заслужений діяч науки і техніки УРСР (1957). Завідувач кафедри гідравліки з 1935 до 1949.

У 1913 закінчив Київський політехнічний інститут. В 1914-1949 викладав у Київському політехнічному інституті і одночасно з 1916 - в Київському гідромеліоративному інституті. З 1927 - науковий співробітник, а в 1940-1958 - директор Інституту гідрології та гідротехніки АН УРСР.

Видатний вчений у галузі гідравліки і гідромеханіки. Розвинув теорію різнорозмірного руху рідини з вільною поверхнею у відкритих водотоках, експериментальної встановив і теоретично довів можливість) двох форм руху води у відкритих річищах і гідротехнічних спорудах. Вивчав рух суден по річках та каналах; результати цих досліджень стали основою для розробки рекомендацій з безпечного плавання у відкритих фарватерах. Вирішив низку проблем інженерної гідравліки.

Лауреат Державної премії СРСР (1951).

Основні наукові праці: «Про нерівномірний рух рідин у відкритих водоймах і спорудах на них» (1938), «Нерівномірний рух рідин у відкритих річищах і гідро­технічних спорудах» (1940), «Вивчення руху суден обмеженими фарватерами» (1956), «Дослідження гідравліки відкритих річищ та споруд» (1965).

текст: Хто є хто: Довідник. Професори Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут".-К.:Освіта, 1998.-155с.