Понад вісімдесят років існує у складі Київської політехніки кафедра теплотехніки (нині – теоретичної та промислової теплотехніки, ТПТ). Тут переконані, що успішна діяльність людини сьогодні і в майбутньому значною мірою залежить від комфортних умов енергозабезпечення, а до найважливіших завдань нашого часу належать проблеми розроблення нових інноваційних систем енерговиробництва та енергокористування з використанням відновлюваних джерел енергії та маловитратних технологій і енергозбереження. Науково-викладацький склад кафедри успішно поповнюється молодими фахівцями – випускниками КПІ ім. Ігоря Сікорського. Зокрема, випускника цієї кафедри 2009 р., нині доцента Андрія Соломаху названо переможцем конкурсу "Молодий викладач-дослідник – 2018".

Наукову діяльність А.С.Соломаха розпочав ще під час навчання. З 2007 р. почав працювати на посаді інженера на рідній кафедрі, до 2013 р. – молодший науковий та науковий співробітник кафедри ТПТ. Із 2013 року перейшов на викладацьку посаду: спочатку асистента, а з 2018 року – доцента.

У 2014 р. захистив кандидатську дисертацію на тему "Гідродинаміка та тепломасообмін при адіабатному скипанні струменя води" під науковим керівництвом проф. М.О.Дикого. Викладає базові дисципліни "Технічна термодинаміка", "Термодинаміка та теплообмін", здійснює керівництво курсовими та бакалаврськими роботами, магістерськими дисертаціями.

До сфери його наукових інтересів належать питання гідродинаміки та тепломасообміну в газо- і парорідинних системах. А.Соломаха брав участь у виконанні наукових досліджень з переведення дизельних двигунів на живлення природним газом. Розроблена система живлення експлуатується на вантажному транспорті вітчизняного виробництва. У 2017 р. як керівник отримав фінансування Конкурсу проектів наукових робіт та науково-технічних розробок молодих учених. Тема експериментальної роботи – "Розробка та дослідження системи живлення зрідженим газом в перегрітому стані для двигунів внутрішнього згорання". В останні роки основним напрямом досліджень є процеси тепломасообміну при течії плівки рідини в полі дії відцентрових сил.

За період наукової діяльності А.С.Соломаха опублікував понад 60 наукових праць, серед яких 4 статті у виданнях, що входять до міжнародної бази даних Scopus, два навчальних посібники у співавторстві, має один патент України на винахід, один патент Казахстану та 13 патентів України на корисні моделі.

До активного заняття науковою діяльністю професійно займався шахами (майстер спорту України з шахів).

Своїми досягненнями А.С.Соломаха завдячує колективу професіоналів кафедри теоретичної і промислової теплотехніки, які продовжують допомагати та спрямовувати його в дослідницький і викладацькій діяльності.

Інф. кафедри ТПТ