Адреса: 07100, Київська область, м.Славутич, вул.Героїв Дніпра, 6
Телефон деканату: (04579) 2-98-63, тел.279-220-43, 044-79-220-43

Передумови створення

Починаючи з 2001 року здійснює освітню діяльність філія НТУУ “КПІ” у м. Славутичі Київської області. Її відкрито на виконання Доручення Президента України відповідно до указу “Про заходи, пов'язані з Актом закриття Чорнобильської атомної електростанції”. Ідея створення в місті енергетиків системи вищої освіти народилася у зв'язку з необхідністю вирішення ряду соціально-економічних проблем, які виникли у зв'язку із закриттям Чорнобильської АЕС та необхідністю виведення її з експлуатації.

Зокрема, це проблема підготовки, перепідготовки й підвищення кваліфікації фахівців – мешканців міста. “Відомо, що успіхи господарської, економічної і науково-технічної діяльності прямо залежать від наявності кадрового потенціалу, здатного розробляти і впроваджувати нові ідеї, – вважає мер м. Славутича д-р економ. наук, професор В. П. Удовиченко. – На жаль, в Україні в останні роки відбувався процес відпливу умів, що зруйнувало наявні наукові школи і сприяло кризі економіки. Місто Славутич потрібно наситити не тільки новими підприємствами, організаціями, технологіями і сучасним устаткуванням, але й, у першу чергу, – грамотними, освіченими фахівцями. Саме це завдання й покликана вирішувати Славутицька філія НТУУ “КПІ”. Ми зупинили свій вибір на Київській політехніці, тому що НТУУ “КПІ” є одним із найстаріших і найповажніших вищих навчальних закладів України, тут готують висококваліфіковані кадри”.

Підготовка фахівців

У 2002 р. у Славутицькій філії започатковано підготовку бакалаврів за напрямом підготовки 6.050101 “Комп'ютерні науки”, а перший їх випуск відбувся у 2006 р.

Ліцензійний обсяг прийому денної форми навчання становить 25 осіб, у тому числі за держзамовленням – 8 осіб, заочної форми навчання – 20 осіб.

Випускники зазначеного напряму підготовки є розробниками та користувачами програмних продуктів, технічних засобів і комп'ютеризованих систем, впроваджують сучасні інформаційні технології загального та цільового призначення для різноманітних галузей науки й промисловості. Вони здатні створювати та експлуатувати комп'ютерні й комп'ютеризовані системи обробки інформації та управління організаційних, технічних і організаційно-технічних об'єктів.

Рішенням Міської ради м. Славутича філії було виділено навчальні приміщення, загальною площею 344 кв. м. на умовах оренди. На зазначених площах обладнано 2 комп'ютерних класи на 15 робочих місць кожний, 1 клас на 20 робочих місць, у яких комп'ютери об'єднані в локальну мережу, лінгафонний кабінет на 15 робочих місць, навчальні й спеціалізовані аудиторії, бібліотеку, бухгалтерію, деканат, а також навчальну лабораторію інформаційних технологій, у складі якої є ресурсний центр та потужний сервер. Придбано аудіо-, відео- та мультимедійну техніку, копіювальне обладнання, засоби доступу до мережі Інтернет. Філія НТУУ “КПІ” є одним із співзасновників проекту, що реалізувалась в Славутичі міжнародною організацією World ORT за підтримки компанії “Hewlett-Packard”, щодо створення Технологічного центру “Digital Community Center”. Використання сучасних інформаційних технологій, передових методів та програм навчання підносить навчальний процес на новий рівень, розширює можливості викладачів та студентів, додає ваги та якості професійній підготовці майбутніх фахівців і забезпечує високу конкурентоспроможність на ринку праці.

Можливості навчання

“З кожним роком у філії поліпшуються умови для навчання студентів, – розповідає директор філії д-р техн. наук, професор Анатолій Володимирович Носовський. – Забезпечується доступ студентів і викладачів до джерел інформації як основної складової у навчанні. Нині бібліотечний фонд налічує понад 2400 екземплярів сучасної літератури, періодичних видань, а також підручники в електронному вигляді. Бібліотека здійснює обслуговування читачів з використанням новітніх інформаційних технологій.

Навчальний процес забезпечують штатні викладачі філії, а також висококваліфіковані фахівці відповідних галузей. Професорсько-викладацький склад характеризується достатнім рівнем кваліфікації. На сьогодні у філії працює 2 доктори наук, 6 кандидатів наук і 11 викладачів.

У Славутицькій філії навчається всього 30 студентів денної форми навчання.

В умовах динамічного розвитку соціально-економічної системи особлива увага приділяється вдосконаленню організації і змісту навчального процесу та конкурентоспроможності випускників на ринку праці. Головною метою діяльності філії є забезпечення високої якості підготовки фахівців, здатних до постійного самовдосконалення та оновлення своїх професійних знань і навичок згідно з вимогами сьогодення. За час існування філія випустила 175 фахівців з напряму підготовки «Комп’ютерні науки», з них: 94 денної формі, 81 – заочної, 18 випускників отримали диплом з відзнакою. З метою підвищення якості підготовки фахівців у філії значна увага приділяється організації методичної роботи та створенню методичної бази навчального процесу. Викладачами філії видано 29 найменувань методичних посібників. Для організації та координації навчально-методичної роботи створені і діють Навчально-методична рада, кафедра комп’ютерних наук. Значна увага приділяється розробці комплексу заходів щодо переходу від традиційних інформаційно-репродуктивних методів навчання до інноваційних, які засновані на активізації творчого потенціалу молоді, стимулюють самостійну роботу, забезпечують індивідуалізацію навчання.

Студентське самоврядування

Достатня увага приділяється виховній роботі зі студентами, розвитку органів студентського самоврядування. Протягом десяти років у філії працює студентська рада, діяльність якої сприяє гармонійному розвитку особистості, розкриттю творчого потенціалу студентів, формуванню в них навичок майбутнього організатора та керівника. Важливого значення у виховній роботі набуває система соціального захисту студентів, надання їм різних видів допомоги.

За ініціативою студентської ради створено редакційну колегію літературно-інформаційної газети “Студентський вісник”. За особисті досягнення, успіхи в навчанні та участь у громадській 9 студентів Славутицької філії були нагороджені персональною стипендією облдержадміністрації.  

У жовтні 2014 р. затверджено новий склад та структуру студентської ради Славутицької філії НТУУ «КПІ»:

 • Голова студради – Віталій Чернявський (студент гр. ІСС-31)
 • Заступник голови – Денис Авраменко (староста гр. ІСС-31)
 • Секретар – Анна Мартин (студентка гр. ІСС-21)
 • Навчальний сектор:
  • Данило Клюєв (керівник сектору, студент гр. ІСС-41).
 • Науковий сектор:
  • Владислав Рилов (керівник сектору, студент гр. ІСС-31);
  • Олександр Пінчук (студент гр. ІСС-41).
 • Інформаційно-редакційний сектор:
  • Надія Кононова (керівник сектору, староста гр. ІСС-21);
  • Ірина Колясникова (староста гр. ІСС-41).
 • Сектор дозвілля і спорту:
  • Антон Мостіпан (керівник сектору, студент гр. ІСС-21);
  • Роман Хворостенко (студент гр. ІСС-21);
  • Артем Ковтун (студент гр. ІСС-41);
  • Кирило Карпенок (студент гр. ІСС-31).

Наукова діяльність

Значна увага у філії приділяється науково-дослідній роботі. З метою координації, організаційного та науково-методичного забезпечення роботи з обдарованою молоддю, створення сприятливих умов для розвитку й реалізації творчих здібностей студентів, залучення їх до активної науково-дослідної роботи, пошукової діяльності в процесі навчання у вищому навчальному закладі, участі у вирішенні актуальних проблем сучасності у філії з 2005 по 2010 рр. проводились конкурси студентських науково-дослідних робіт та щорічна науково-практична конференція.

На відновлення доброї традиції 25 квітня 2014 р. у Славутичі було проведено Перший Міжнародний науково-практичний семінар студентів, науковців та підприємців „Технології розумного міста у XXI столітті”, ініціатором якого виступили компанії ICONICS і ПРОСОФТ-Україна, а безпосереднім організатором Славутицька філія НТУУ „КПІ”.

Цей науково-практичний семінар став надзвичайно важливим заходом для наших студентів, особливо з огляду на його міжнародний статус. Він став маленьким, але дуже важливим кроком на шляху розуміння складності та значущості обраної професії. Набутий досвід зробить свій внесок у формування творчого потенціалу майбутніх фахівців з інформаційних технологій.

З 2014 р. у Славутицькій філії працює Наукове студентське товариство (керівник к-т педагог. наук Іваницька Н. А.). Під її керівництвом студентами філії підготовлено та опубліковано 6 наукових робіт.

Саме науково-дослідна робота студентів передбачає навчання студентів методології й методики дослідження, озброєння технологіями і вмінням творчого підходу до дослідження певних наукових проблем для забезпечення нової якості життя.

Сайт Славутицької філії НТУУ КПІ:      https://sites.google.com/site/slavkpi

Підготувала Олена Толкач