Сігорський Віталій Петрович - видатний вчений, педагог, професор кафедри фізичної та біомедичної електроніки, доктор технічних наук, Заслужений діяч науки і техніки України, Заслужений професор НТУУ ”КПІ”, ветеран Великої Вітчизняної війни.

Віталій Петрович Сігорський народився у 1922 році. З відзнакою закінчив Львівський політехнічний інститут у 1949 році. Кандидатську дисертацію захистив в 1952 р., докторську - в 1959 р. Трудову діяльність Сігорський В.П. почав аспірантом, асистентом Львівського політехнічного інституту (1949-1953 р.р.). У 1953-1959 роках він був заступником директора Інституту машиноведення, автоматики і електрометрії Сибірського відділення АН СРСР. Більше 40 років його життя пов'язано з КПІ, де він працював з 1964 р. завідувачем ряду кафедр, професором.

Сігорський В.П. є засновником у 1974 році кафедри теоретичної електроніки факультету електронної техніки, яку згодом перейменовано на кафедру „Фізичної і біомедичної електроніки”. Професором Сігорським В.П. створено наукову школу в галузі теорії електронних кіл і інформаційного забезпечення САПР. Сферою його досліджень була теорія і математичне моделювання електронних кіл, розробка методів комп`ютерних технологій проектування. До головних наукових результатів професора Сігорського належить розробка теорії і алгоритмів аналізу транзисторних схем, теорія і синтез багатозначних елементів і структур дискретної техніки, проблемна адаптація, як спосіб підвищення ефективності і інтелектуалізації систем автоматизованого проектування. Він підготував 30 кандидатів і 10 докторів наук. Опублікував 375 наукових робіт, у тому числі 20 монографій і навчальних посібників, серед яких (самостійно або в співавторстві): "Загальна теорія чотириполюсника" (перекладена у Венеції), "Методи аналізу електричних схем з багатополюсними компонентами", "Аналіз електронних схем" (перекладена у Чехословаччині, Польщі, Угорщині), "Багатозначні елементи дискретної техніки", "Алгоритми аналізу електронних схем" (перекладена у США), "Математичний апарат інженера", "Моделювання електронних схем".

У 70-80-х роках минулого століття Сігорський В.П. був розробником концепції та ініціатором запровадження загальноінженерної підготовки на факультеті електронної техніки, що забезпечує впродовж 3,5 років єдиного базового рівня електронної освіти для студентів усіх спеціальностей факультету електронної техніки. Під його керівництвом були створені програми нових загальноінженерних дисциплін, проведено їх узгодження між собою і із загальноосвітніми дисциплінами, створено методичне забезпечення, ряд навчальних лабораторій. Професор Сігорський В.П. також був ініціатором широкого застосування технічних засобів навчання.

Майже 25 років він був головним редактором науково-технічного збірника „Автоматизація проектування в електроніці” (Видавництво „Техніка”). Вже 27 років поспіль збирає вчених і дослідників міжнародна конференція «Сучасні проблеми електроніки», ініціатором якої і незмінним головою багато років був Віталій Петрович.

Професора Сігорського В.П. нагороджено орденом Трудового Червоного Прапора, медаллю "За трудову доблесть", він був лауреатом трьох премій Міністерства освіти: за кращу наукову роботу у 1981 і 1987 р.р. і досягнення у науковій і методичній роботі в 1998 р.