Владислав Юрійович Шибецький пов'язав свою долю з КПІ у 2003 р., коли став першокурсником кафедри біотехніки та інженерії факультету біотехнології і біотехніки. У 2007 році отримав диплом бакалавра з відзнакою, а пізніше, в 2009 р. – диплом магістра зі спеціальності "Обладнання фармацевтичної та мікробіологічної промисловості".

Під час навчання В.Ю. Шибецький був нагороджений Премією Київського міського голови за успіхи в науковій роботі. У 2007 р. нагороджений Грамотою наукового товариства студентів і аспірантів НТУУ "КПІ" за активну участь у науковій та винахідницькій діяльності університету, у 2008 р. – Грамотою Головного управління освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради за участь у ІІІ Міському конкурсі науково-дослідницьких робіт серед студентів та молодих учених вищих навчальних закладів м. Києва "Інтелект молодих – на службу столиці". У 2009 р. нагороджений дипломом за відмінні успіхи в навчанні, творчі здобутки та активну участь у громадському житті університету та  дипломом за отриманий патент і активну участь у винахідницькій діяльності.

Після закінчення магістратури В.Ю. Шибецький працював на кафедрі біотехніки та інженерії на посаді асистента і навчався в аспірантурі. У 2015 році успішно захистив кандидатську дисертацію.

Творчий доробок В.Ю. Шибецького налічує понад 60 наукових праць, з них 10 статей у фахових виданнях України, 4 статті в міжнародних виданнях, більше 30 тез доповідей на всеукраїнських та міжнародних конференціях, а також 12 патентів на корисні моделі і 5 патентів України на винахід.

За активною участю В.Ю.Шибецького підготовлено та видано 3 посібники і 1 навчальний посібник з грифом НТУУ "КПІ", а також 5 методичних вказівок до виконання практичних і лабораторних робіт, дипломних та курсових проектів.

Напрям наукової діяльності В.Ю. Шибецького безпосередньо пов'язаний з діяльністю кафедри і стосується проектування і вдосконалення обладнання, що використовується на сучасних фармацевтичних заводах та біотехнологічних виробництвах.

Владислав Юрійович забезпечує проведення практичних занять і лабораторних робіт з наступних академічних дисциплін: "Робототехнічні системи і комплекси фармацевтичних та біотехнологічних виробництв"; "Процеси і апарати біотехнологічних виробництв"; "Комп'ютерне проектування обладнання фармацевтичної та мікробіологічної промисловості"; "Ремонт, монтаж та експлуатація фармацевтичних та біотехнологічних виробництв", "Інформатика".

 Під його керівництвом студенти кафедри виконують розробку дипломних проектів та наукових робіт, беруть участь у всеукраїнських конкурсах наукових робіт та конференціях.

Побажаймо Владиславу Шибецькому нових творчих звершень!

Інф. ФБТ