"Що не кажіть, а спадковість таки дається взнаки. Як би батьки не спрямовували своїх дітей на ту чи іншу стезю, врешті-решт людина займатиметься тим, чого душа прагне", – з посмішкою говорить професор ФММ Людмила Михайлівна Шульгіна. Її історія – тому підтвердження.

У 1979 р. з відзнакою закінчила Київський торговельно-економічний інститут за спеціальністю "Товарознавець і організатор торгівлі продовольчими товарами". Однак через спадковість – у третьому поколінні викладач – не змогла працювати в торгівлі й уже через три місяці з досить престижної на той час посади товарознавця вищої категорії перейшла на посаду майстра виробничого навчання в Київському професійному торговельному училищі.

Далі, у 1990 р., дорога привела її до Київського національного торговельно-економічного університету, де за двадцять років пройшла шлях від лаборанта, старшого лаборанта, молодшого наукового співробітника, аспіранта, старшого викладача, доцента до професора, завідувача кафедри економіки, менеджменту та маркетингу Інституту вищої кваліфікації КНТЕУ; заступника директора названого інституту з науково-педагогічної роботи. У 2006 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук на тему "Маркетинг підприємств туристичної галузі".

До НТУУ "КПІ", на кафедру менеджменту, Людмила Михайлівна прийшла в 2010 р., за рік отримала наукове звання професора. Нині викладає дисципліни: "Маркетинг інновацій", "Маркетинг персоналу", "Стратегічне управління інноваційним розвитком підприємства" для студентів усіх форм навчання та здобувачів другої освіти. Заняття намагається проводити як тренінги, з обов'язковим використанням ситуативних вправ, аналізу прикладів з практики діяльності підприємств. Студенти вчаться презентувати свої колективні та індивідуальні творчі завдання.

Л.М.Шульгіна є керівником наукового студентського гуртка "Маркетинг інновацій промислового підприємства". Найбільш активні студенти захоплюються проведенням маркетингових досліджень функціонування підприємств, за результатами яких публікують статті, виконують наукові праці, беруть участь і перемагають у конкурсах наукових робіт.

Починаючи з 2006 р. під керівництвом Л.М.Шульгіної виконано 5 науково-дослідних робіт на актуальні теми. За результатами цих досліджень опубліковано 4 монографії. Її названо серед переможців університетського конкурсу "Викладач-дослідник – 2013".

Під керівництвом д.е.н., проф. Л.М.Шульгіної захистили кандидатські дисертації М.В.Лео "Брендинг у системі маркетингу підприємств на ринку комерційної нерухомості" (2011 р.); М.Л.Ткешелашвілі "Маркетингове управління суб'єктами туристичної діяльності" (2012 р.); А.І.Зінченко "Маркетинг підприємств зеленого туризму" (2012 р.); В.М.Мельничук "Механізм формування споживчої цінності продукції поліграфічних підприємств" (2014 р.); В.В.Юхименко "Формування стратегій інноваційного розвитку підприємств машинобудування" (2014 р.) .

Професор Л.М.Шульгіна є членом спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських і докторських дисертацій (НТУУ "КПІ"), членом редакційної колегії фахового видання "Економічний вісник НТУУ "КПІ". Вона відповідає за міжнародну діяльність кафедри менеджменту та міжнародну мобільність студентів напряму "Менеджмент". Проводить спільні дослідження з науковцями Краківського та Вроцлавського економічних університетів, результати опубліковані в наукових виданнях України, Росії, Болгарії, Словаччини та Польщі.

У житті Людмила Михайлівна дотепний співрозмовник з широким світоглядом і різнобічними інтересами. Студенти тягнуться до неї, за науковим консультуванням мало не в чергу вишиковуються, і для всіх вона знаходить час та особливий підхід. 

Н. Вдовенко