Літня сесія цього навчального року тривала з 09.06.2014 р. по 30.06.2014 р.

Загальна кількість студентів денної форми навчання, які брали участь у літній заліково-екзаменаційній сесії, становила 17 479 осіб. Це майже на 250 осіб більше, ніж минулого року. Водночас, кількість осіб, які вчасно склали сесію у визначений термін, є дещо меншою від попереднього року і становить 12 078.

  Усього сесію склали 16 411 студентів. Серед них 58,1% продемонстрували середній рівень успішності, 29,3% – підвищений рівень, 7,7% – високий та 5,8% – достатній рівень. Такі результати засвідчують зниження рівня успішності навчання порівняно з минулим роком приблизно на 3-4%.

 Станом на 04.07.2014 р. за результатами літньої сесії з університету відраховано 688 осіб, окрім того 129 осіб відраховано до початку сесії. Загальна ж кількість відрахованих у весняному семестрі цього року є дещо меншою, ніж торік.

Кількість студентів, які залишаються на повторних курсах або перебувають в академічній відпустці, складає 14 осіб. 181 студенту надано індивідуальний графік складання сесії. Значна кількість індивідуальних графіків обумовлена наданням МОН України можливості студентам, які навчались у ВНЗ АРК Крим, переводитись протягом весняного семестру до інших ВНЗ. Внаслідок цього частина студентів з числа тих, хто скористався такою можливістю, не змогла продовжувати навчання без вимушених змін до графіку навчального процесу в НТУУ "КПІ".

Враховуючи всі обставини, які вплинули в цьому семестрі на навчальний процес, показники відносно непогані. Але, разом з тим, аналіз результатів сесії свідчить про те, що кризова та нестабільна політична ситуація в країні вплинула на основні показники успішності студентів.

Відділ навчально-виховної роботи, ДНВР

Дата події