Тимчасове положення про організацію освітнього процесу в КПІ ім. Ігоря Сікорського: додаток В. Структура і зміст інформаційного пакету інституту/факультету

Інформація про інститут/факультет, кафедри і характерні особливості, що є загальними для всіх* .

  1. Координатор ЄКТС від інституту/факультету: вичерпна контактна інформація, що включає повну назву, адресу, e-mail, номери телефону і факсу, а також e-mail як координатора, так і тих, хто його заміщає. Вказати години, коли можна зв’язатись з координатором.
  2. Стислий опис структури й організації інституту/факультету, включаючи кількість штатних працівників і студентів, а також основні напрямки науково-дослідної роботи.
  3. Стислий опис умов для навчання в інституті/на факультеті (бібліотека, лабораторії, майстерні, їх обладнання тощо).
  4. Освітні програми.
  5. Програми навчальних дисциплін відповідних освітніх програм.
  6. Умови до зарахування, визнання попереднього навчання.

* Згідно з рекомендаціями Довідника користувача ЄКТС (2016 р.).