Формування системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» бере свій початок із впровадження системи комплексного моніторингу якості підготовки фахівців і дослідження потреб роботодавців як основних стейкхолдерів.

Науково-методичні засади комплексного моніторингу якості підготовки фахівців у КПІ ім. Ігоря Сікорського, перший тур якого проведений восени 2005 року, було закладено на основі відповідних системних досліджень, які проводяться в університеті з 1992 року.

Із 2005 року університет проводить дослідження з метою вивчення думки роботодавців (стейкхолдерів) щодо якості підготовки студентів КПІ ім. Ігоря Сікорського всіх спеціальностей і відповідності їх освітньо-кваліфікаційного рівня вимогам ринку праці, що є важливим елементом забезпечення якості вищої освіти.

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського регламентує процеси функціонування системи внутрішнього забезпечення якості.