Університеті реалізація системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти здійснюється на чотирьох рівнях.

  • Перший рівень - здобувачі вищої освіти.
  • Другій рівень – навчально-наукові структурні підрозділи: факультет / НН інститут, кафедра, група забезпечення освітньої програми, відповідальні за освітні компоненти.
  • Третій рівень – адміністративно-управлінський рівень: декан факультету, Студентська рада, Методична рада.
  • Четвертий рівень – Ректорат, Вчена рада, Наглядова рада.