Академрізниця

Яка максимальна академічна різниця для переведення з одного ВНЗ в інший?

Загалом обсяг додаткових кредитів, які студент може отримати за навчальний рік (повторне вивчення дисциплін, ліквідація академічної різниці), не повинен перевищувати 20 кредитів за рік.

Підписка на ЄКТС