Ректорат КПІ ім. Ігоря Сікорського

Ректорат Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" - постійно діючий колегіальний робочий орган, який здійснює в межах, передбачених Статутом та Положенням про Ректорат університету, колегіальне керівництво навчальним закладом з метою організації забезпечення виконання законодавства України, рішень Вченої ради та нормативно-правових актів КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Ректорат очолює ректор університету. За його відсутності ці функції покладаються на іншого члену ректорату за дорученням ректора.

Ректорат здійснює свою діяльність шляхом обговорення питань життєдіяльності КПІ ім. Ігоря Сікорського на своїх засіданнях, що проходять, зазвичай, один раз на тиждень по понеділках. Ректор може вносити зміни до графіку роботи ректорату, а також скликати позачергові засідання ректорату. Рішення ректорату приймаються простою більшістю голосів.

Завдання ректорату:

 • оперативне керівництво діяльністю університету;
 • формування порядку денного чергових засідань Адміністративної ради та Вченої ради університету;
 • підведення підсумків виконаної роботи.

Ректорат координує діяльність структурних підрозділів, забезпечує виконання та контролює дотримання Статуту усіма членами трудового колективу, заслуховує звіти проректорів та керівників структурних підрозділів, розглядає плани та результати найбільш важливих подій в діяльності КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Усі структурні підрозділи, громадські організації та посадові особи зобов'язані виконувати рішення ректорату.

Члени ректорату

 1. Згуровський Михайло Захарович – ректор
 2. Ільченко Михайло Юхимович – голова Вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорського, директор навчально-наукового інституту телекомунікаційних систем
 3. Жученко Олексій Анатолійович – проректор з науково-педагогічної роботи
 4. Мельниченко Анатолій Анатолійович – проректор з навчальної роботи
 5. Пасічник Віталій Анатолійович – проректор з наукової роботи
 6. Сидоренко Сергій Іванович – проректор з міжнародних зв’язків
 7. Семінська Наталія Валеріївна – проректор з навчально-виховної роботи
 8. Кондратюк Вадим Анатолійович – проректор з адміністративної роботи
 9. Субботіна Людмила Григорівна – головний бухгалтер
 10. Якименко Юрій Іванович – помічник-радник ректора
 11. Перестюк Марія Миколаївна – директор навчально-наукового центру інноваційного моніторингу якості освіти
 12. Мазур Марина Олександрівна – директор департаменту управління справами
 13. Іщенко Олександр Анатолійович – директор студмістечка
 14. Бруй Оксана Миколаївна – директор науково-технічної бібліотеки імені Г.І. Денисенка
 15. Безуглий Михайло Олександрович – голова профкому (за згодою)
 16. Цимбаленко Яна Юріївна – уповноважена особа університету з питань запобігання та виявлення корупції, доцент
 17. Огінський Сергій Анатолійович – уповноважена особа з питань внутрішнього аудиту, помічник ректора

інші запрошені учасники

За матеріалами Наказів № 1-220 | 29.09.12 / № НУ, 2022