Ректорат КПІ ім. Ігоря Сікорського

Ректор КПІ ім. Ігоря Сікорського, Академік Національної академії наук України, доктор технічних наук, Заслужений діяч науки і техніки України, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, Лауреат премії В.М.Глушкова НАН України, професор Згуровський Михайло Захарович
тел.: 204-94-94 (довiдкова служба), 204-85-57
e-maіl: mzz[at]kpi.ua

Ректорат Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" - постійно діючий колегіальний робочий орган, який здійснює в межах, передбачених Статутом та Положенням про Ректорат університету, колегіальне керівництво навчальним закладом з метою організації забезпечення виконання законодавства України, рішень Вченої ради та нормативно-правових актів КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Ректорат очолює ректор університету. За його відсутності ці функції покладаються на іншого члену ректорату за дорученням ректора.

Ректорат здійснює свою діяльність шляхом обговорення питань життєдіяльності КПІ ім. Ігоря Сікорського на своїх засіданнях, що проходять, зазвичай, один раз на тиждень по понеділках. Ректор може вносити зміни до графіку роботи ректорату, а також скликати позачергові засідання ректорату. Рішення ректорату приймаються простою більшістю голосів.

Завдання ректорату:

  • оперативне керівництво діяльністю університету;
  • формування порядку денного чергових засідань Адміністративної ради та Вченої ради університету;
  • підведення підсумків виконаної роботи.

Ректорат координує діяльність структурних підрозділів, забезпечує виконання та контролює дотримання Статуту усіма членами трудового колективу, заслуховує звіти проректорів та керівників структурних підрозділів, розглядає плани та результати найбільш важливих подій в діяльності КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Усі структурні підрозділи, громадські організації та посадові особи зобов'язані виконувати рішення ректорату.

За матеріалами Наказу № 1-220 | 29.09.12