Рейтинг підрозділів університету – 2013

З метою визначення результатів основних напрямів діяльності кафедр університету другий рік поспіль навчально-методичним відділом НТУУ "КПІ" проводиться рейтинг підрозділів університету за методикою, затвердженою Методичною радою НТУУ "КПІ".

Основними складовими у визначенні рейтингу стали такі напрями діяльності кафедри: підготовка фахівців (А1), науково-педагогічний потенціал (А2), науково-інноваційна діяльність (А3), міжнародна діяльність (А4), причому кожна складова входить до загального рейтингу зі своїм ваговим коефіцієнтом (А1 – 0,4; А2 – 0,25; А3 – 0,25; А4 – 0,1).

У визначенні складової А1 використовувалися результати ректорського контролю, державної атестації та зовнішньої оцінки якості підготовки фахівців; А2 – рейтинг науково-педагогічних працівників (НПП) та кадровий потенціал кафедри; А3 – наукова активність, ефективність науково-дослідних робіт та підготовка наукових кадрів кафедри; А4 – міжнародна активність та академічна мобільність кафедри. Загалом для визначення загального рейтингу використано 44 показники діяльності кафедри, які були подані до навчально-методичного відділу від приймальної комісії університету, навчального відділу, Інституту моніторингу якості освіти, АІС "Рейтинг НПП", департаменту науки та інноватики, департаменту міжнародного співробітництва, НДЦ прикладної соціології "Соціоплюс", відділу кадрів і архівної справи.

З метою складання єдиного рейтингу кафедр (випускових і невипускових) рішенням Методичної ради НТУУ "КПІ" від 27 березня 2014 року прийнято встановити невипусковим кафедрам середнє значення складової А1 (підготовка фахівців). Таким чином, рейтинг підрозділів університету за 2013 рік проводився для всіх 130 кафедр університету, 17 з яких є невипусковими.

Серед кафедр, які порівняно з минулим роком досягли значного прогресу, слід відмітити кафедри ФММ: міжнародної економіки, економіки і підприємництва та менеджменту, а також кафедру приладобудування ПБФ і кафедру прикладної фізики ФТІ. Другий рік поспіль лідерами рейтингу стали кафедри фiзики металiв ІФФ, хімічного, полімерного i силікатного машинобудування ІХФ, кафедра телекомунiкацiй ІТС. Проте навіть надання середнього значення найвагомішої складової А1 (підготовка фахівців) не вплинули на аутсайдерські позиції деяких невипускових кафедр.

З метою прозорості проведення рейтингу та можливого вдосконалення методики рейтингування найближчим часом планується видати інформаційний лист з докладним викладом методики та аналізом результатів рейтингування за 2013 рік.

Т.М. Желяскова, заступник начальника навчально-методичного відділу

Місце Кафедра Складові рейтингу Загальний рейтинг
А1 А2 АЗ А4
1 фізики металів ІФФ 0,784 0,646 0,352 0,317 0,595
2 міжнародної економіки ФММ 0,812 0,687 0,253 0,206 0,580
3 економіки і підприємництва ФММ 0,808 0,562 0,186 0,636 0,574
4 екобіотехнології та біоенергетики ФБТ 0,647 0,806 0,321 0,093 0,550
5 менеджменту ФММ 0,709 0,743 0,264 0,059 0,542
6 хімічного, полімерного і силікатного машинобудування ІХФ 0,635 0,707 0,419 0,056 0,541
7 телекомунікацій ІТС 0,664 0,640 0,359 0,253 0,541
8 приладобудування ПБФ 0,651 0,775 0,306 0,091 0,540
9 прикладної фізики ФТІ 0,743 0,529 0,417 0,016 0,535
10 математичних методів системного аналізу ІПСА 0,786 0,624 0,217 0,005 0,525
11 автоматизації енергосистем ФЕА 0,652 0,594 0,264 0,484 0,524
12 технології неорганічних речовин та загальної хімічної технології ХТФ 0,682 0,707 0,231 0,134 0,521
13 конструювання верстатів та машин ММІ 0,708 0,630 0,281 0,072 0,518
14 атомних електричних станцій та інженерної теплофізики ТЕФ 0,719 0,628 0,249 0,082 0,515
15 інформаційно-телекомунікаційних мереж ІТС 0,681 0,781 0,161 0,064 0,514
16 високотемпературних матеріалів і порошкової металургії ІФФ 0,708 0,579 0,192 0,307 0,507
17 відновлюваних джерел енергії ФЕА 0,721 0,624 0,220 0,068 0,506
18 мікроелектроніки ФЕЛ 0,632 0,521 0,460 0,042 0,502
19 органічної хімії та технології органічних речовин ХТФ 0,874 0,430 0,139 0,093 0,501
20 акустики та акустоелектроніки ФЕЛ 0,701 0,577 0,289 0,009 0,498
21 фізичної реабілітації ФБМІ 0,735 0,617 0,169 0,039 0,494
22 математичного моделювання економічних систем ФММ 0,811 0,504 0,126 0,100 0,492
23 фізико-технічних засобів захисту інформації ФТІ 0,714 0,614 0,184 0,070 0,492
24 машин та апаратів хімічних та нафтопереробних виробництв ІХФ 0,702 0,554 0,267 0,028 0,489
25 фізики енергетичних систем ФТІ 0,678 0,678 0,174 0,014 0,486
26 інформаційної безпеки ФТІ 0,727 0,594 0,174 0,031 0,486
27 фізико-хімічних основ технології металів ІФФ 0,669 0,688 0,136 0,086 0,482
28 телекомунікаційних систем ІТС 0,713 0,563 0,190 0,060 0,480
29 автоматики і управління в технічних системах ФІОТ 0,762 0,530 0,158 0,016 0,479
ЗО загальної і експериментальної фізики ФМФ 0,722 0,493 0,183 0,194 0,477
31 прикладної гідроаеромеханіки та механотроніки ММІ 0,687 0,630 0,154 0,045 0,475
32 інтегрованих технологій машинобудування ММІ 0,706 0,589 0,131 0,111 0,474
33 приладів та систем керування літальними апаратами ФАКС 0,598 0,542 0,191 0,512 0,474
34 біотехніки та інженерії ФБТ 0,595 0,714 0,222 0,000 0,472
35 технології поліграфічного виробництва ВПІ 0,653 0,538 0,232 0,164 0,470
36 автоматизації експериментальних досліджень ФАКС 0,631 0,547 0,270 0,127 0,470
37 виробництва приладів ПБФ 0,696 0,571 0,156 0,077 0,468
38 оптичних та оптико-електронних приладів ПБФ 0,673 0,574 0,195 0,045 0,466
39 теоретичної та промислової теплотехніки ТЕФ 0,718 0,449 0,220 0,086 0,463
40 екології та технології рослинних полімерів ІХФ 0,690 0,559 0,176 0,034 0,463
41 електромеханічного обладнання енергоємних виробництв ІЕЕ 0,638 0,615 0,188 0,065 0,462
42 видавничої справи і редагування ВПІ 0,681 0,530 0,172 0,132 0,461
43 ливарного виробництва чорних і кольорових металів ІФФ 0,677 0,614 0,136 0,023 0,461
44 техніки та електрофізики високих напруг ФЕА 0,678 0,534 0,090 0,298 0,457
45 технології електрохімічних виробництв ХТФ 0,612 0,699 0,132 0,044 0,457
46 кібернетики хіміко-технологічних процесів ХТФ 0,648 0,547 0,196 0,111 0,456
47 прикладної математики ФПМ 0,733 0,411 0,217 0,054 0,456
48 біомедичної інженерії ФБМІ 0,644 0,582 0,148 0,144 0,455
49 електромеханіки ФЕА 0,706 0,485 0,110 0,228 0,454
50 геобудівництва та гірничих технологій ІЕЕ 0,567 0,640 0,223 0,089 0,452
51 зварювального виробництва ЗФ 0,650 0,585 0,076 0,254 0,451
52 системного проектування ІПСА 0,755 0,451 0,127 0,037 0,450
53 технології машинобудування ММІ 0,634 0,561 0,173 0,118 0,449
54 програмного забезпечення комп'ютерних систем ФПМ 0,647 0,645 0,073 0,081 0,447
55 електрозварювальних установок ЗФ 0,670 0,580 0,057 0,193 0,446
56 господарського та адміністративного права ФСП 0,731 0,430 0,148 0,093 0,446
57 автоматизації проектування енергетичних процесів та систем ТЕФ 0,726 0,548 0,050 0,057 0,446
58 радіоприймання та оброблення сигналів РТФ 0,740 0,443 0,140 0,041 0,446
59 приладів та систем орієнтації і навігації ПБФ 0,627 0,481 0,258 0,098 0,445
60 промислової електроніки ФЕЛ 0,691 0,456 0,175 0,102 0,444
61 металознавства та термічної обробки ІФФ 0,685 0,565 0,098 0,041 0,444
62 наукових, аналітичних та екологічних приладів і систем ПБФ 0,590 0,517 0,298 0,034 0,443
63 фізичної хімії ХТФ 0,669 0,435 0,265 0,004 0,443
64 лазерної техніки та фізико-технічних технологій ММІ 0,631 0,561 0,178 0,034 0,441
65 автоматизованих систем обробки інформації та управління ФІОТ 0,743 0,489 0,045 0,097 0,440
66 теорії, практики та перекладу французької мови ФЛ 0,700 0,407 0,159 0,163 0,438
67 біобезпеки і відновної біоінженерії ФБМІ 0,647 0,580 0,043 0,226 0,437
68 автоматизації управління електротехнічними комплексами ІЕЕ 0,662 0,534 0,130 0,065 0,437
69 теплотехніки та енергозбереження ІЕЕ 0,626 0,581 0,131 0,088 0,437
70 інженерії поверхні ЗФ 0,622 0,579 0,080 0,193 0,433
71 інженерної екології ІЕЕ 0,636 0,581 0,119 0,023 0,432
72 теорії, практики та перекладу англійської мови ФЛ 0,672 0,473 0,143 0,085 0,431
73 промислового маркетингу ФММ 0,637 0,550 0,092 0,129 0,428
74 математичного аналізу та теорії ймовірності ФМФ 0,707 0,452 0,116 0,034 0,428
75 біомедичної кібернетики ФБМІ 0,641 0,488 0,126 0,167 0,427
76 теорії та практики управління ФСП 0,688 0,518 0,063 0,062 0,426
77 теоретичної і прикладної економіки ФММ 0,673 0,452 0,159 0,037 0,426
78 електричних мереж і систем ФЕА 0,646 0,493 0,087 0,217 0,425
79 біоінформатики ФБТ 0,673 0,354 0,238 0,079 0,425
80 приладів і систем неруйнівного контролю ПБФ 0,649 0,537 0,100 0,051 0,424
81 системного програмування і спеціалізованих комп'ютерних систем ФПМ 0,637 0,528 0,123 0,056 0,423
82 радіотехнічних пристроїв та систем РТФ 0,649 0,387 0,268 0,000 0,423
83 теплоенергетичних установок теплових та атомних електростанцій ТЕФ 0,639 0,537 0,121 0,009 0,421
84 технічної кібернетики ФІОТ 0,719 0,421 0,102 0,021 0,420
85 репрографії ВПІ 0,665 0,489 0,086 0,100 0,420
86 обчислювальної техніки ФІОТ 0,690 0,415 0,130 0,074 0,420
87 динаміки і міцності машин та опору матеріалів ММІ 0,638 0,526 0,113 0,043 0,419
88 хімічної технології кераміки та скла ХТФ 0,676 0,525 0,062 0,016 0,419
89 автоматизації електромеханічних систем та електроприводу ФЕА 0,649 0,512 0,100 0,049 0,418
90 механіки пластичності матеріалів та ресурсозберігаючих процесів ММІ 0,619 0,517 0,148 0,022 0,416
91 електронних приладів та пристроїв ФЕЛ 0,594 0,473 0,218 0,050 0,416
92 історії ФСП 0,673 0,496 0,068 0,046 0,415
93 хімічної технології композиційних матеріалів ХТФ 0,603 0,530 0,149 0,026 0,414
94 промислової біотехнології ФБТ 0,648 0,460 0,128 0,056 0,412
95 фізичної та біомедичної електроніки ФЕЛ 0,635 0,473 0,122 0,066 0,410
96 автоматизації теплоенергетичних процесів ТЕФ 0,659 0,470 0,098 0,028 0,408
97 публічного права (теорії права і держави) ФСП 0,673 0,500 0,051 0,012 0,408
98 психології та педагогіки ФСП 0,673 0,505 0,049 0,000 0,408
99 загальної фізики і фізики твердого тіла ФМФ 0,700 0,374 0,122 0,014 0,405
100 інформаційного права та права інтелектуальної власності ФСП 0,673 0,513 0,019 0,020 0,404
101 організації видавничої справи, поліграфії та книгорозповсюдження ВПІ 0,661 0,450 0,036 0,182 0,404
102 інформаційно-вимірювальної техніки ФАКС 0,657 0,402 0,125 0,094 0,404
103 автоматизації хімічних виробництв ІХФ 0,606 0,468 0,140 0,091 0,403
104 машин і агрегатів поліграфічного виробництва ВПІ 0,637 0,438 0,059 0,239 0,403
105 радіоконструювання та виробництва радіоелектронної апаратури РТФ 0,644 0,484 0,090 0,006 0,402
106 конструювання електронно-обчислювальної апаратури ФЕЛ 0,599 0,519 0,106 0,049 0,401
107 англійської мови технічного спрямування №1 ФЛ 0,673 0,354 0,166 0,010 0,400
108 нарисної геометрії, інженерної та комп'ютерної графіки ФМФ 0,673 0,424 0,091 0,000 0,398
109 електропостачання ІЕЕ 0,589 0,473 0,115 0,124 0,395
110 теорії, практики та перекладу німецької мови ФЛ 0,671 0,403 0,093 0,022 0,395
111 англійської мови гуманітарного спрямування №3 ФЛ 0,673 0,435 0,036 0,070 0,394
112 математичних методів захисту інформації ФТІ 0,650 0,439 0,091 0,007 0,393
113 прикладної механіки ММІ 0,653 0,463 0,043 0,041 0,392
114 звукотехніки та реєстрації інформації ФЕЛ 0,626 0,500 0,060 0,006 0,391
115 загальної і теоретичної фізики ФМФ 0,694 0,361 0,080 0,010 0,389
116 теоретичної електротехніки ФЕА 0,673 0,377 0,095 0,004 0,388
117 диференціальних рівнянь ФМФ 0,635 0,370 0,160 0,010 0,388
118 теоретичних основ радіотехніки РТФ 0,628 0,423 0,101 0,012 0,383
119 філософії ФСП 0,673 0,376 0,062 0,035 0,382
120 англійської мови технічного спрямування №2 ФЛ 0,673 0,422 0,023 0,013 0,382
121 графіки ВПІ 0,673 0,395 0,001 0,098 0,378
122 спортивного вдосконалення ФБМІ 0,673 0,320 0,018 0,158 0,370
123 математичної фізики ФМФ 0,632 0,340 0,117 0,012 0,368
124 соціології ФСП 0,654 0,350 0,055 0,055 0,368
125 електричних станцій ФЕА 0,581 0,355 0,088 0,248 0,368
126 загальної та неорганічної хімії ХТФ 0,673 0,329 0,040 0,027 0,365
127 української мови, літератури та культури ФЛ 0,673 0,340 0,013 0,037 0,361
128 теоретичної механіки ФАКС 0,673 0,332 0,021 0,016 0,359
129 охорони праці, промислової та цивільної безпеки ІЕЕ 0,673 0,328 0,025 0,005 0,358
130 фізичного виховання ФБМІ 0,673 0,254 0,042 0,002 0,343