Прилуцький Михайло Іванович – 60 років у КПІ

21 листопада 2016 р. Михайло Іванович Прилуцький – заступник завідувача кафедри фізико-хімічних основ технології металів, старший викладач – відсвяткував свій 80-річний ювілей. А незабаром виповнюється 60 років, як він переступив поріг Київського політехнічного інституту. Уся його трудова діяльність пов'язана з Київською політехнікою. У широких колах науково-викладацької спільноти М.І.Прилуцький відомий як талановитий педагог, лектор та вчений, високоінтелектуальна  творча людина.

У 1963 році М.І.Прилуцький закінчив механіко-технологічний факультет Київського політехнічного інституту. Отримав кваліфікацію інженер-металург за спеціальністю "Ливарне виробництво чорних та кольорових металів". З цього ж року він залучається до навчального процесу. Читає лекції з дисциплін: "Теплотехніка", "Теплоенергетика", "Печі і сушила ливарних цехів".

У 1977 році, за ініціативою декана інженерно-фізичного факультету проф. Д.Ф.Чернеги, на факультеті було відкрито нову кафедру – фізико-хімічних основ технології металів, на якій Дмитро Федорович прагнув зібрати гарну команду професіоналів. Запросив, зокрема, й Михайла Івановича Прилуцького, який з радістю пристав на цю пропозицію і взяв активну участь у розвитку кафедри, насамперед займаючись розробкою та налаштуванням лабораторної бази. Однією з його робіт  є лабораторія теплотехніки металургійних процесів, що працює й донині.

У цій невеликій кімнаті він намагався відтворити процеси, що проходять на металургійному виробництві: дослідження змін теплофізичних властивостей матеріалів при їх нагріванні та охолодженні, визначення основних показників, що впливають на коефіцієнт корисної дії печі та інші. Набуті в лабораторії знання студенти використовують під час проектування металургійних печей.

Сфера наукових досліджень М.І.Прилуцького: тепло- та масообмін у металургійних процесах, теплова робота промислових печей, сушка матеріалів, розробка складів та дослідження стрижневих сумішей, модифікування та дослідження теплофізичних властивостей сталей і сплавів на основі алюмінію, розробка технологій та отримання виливок із сплавів на основі золота, технологія виробництва припоїв.

Михайло Іванович – автор понад 150 наукових праць, авторських свідоцтв та патентів. Має почесний знак "Відмінник освіти України", удостоєний звання "Заслужений працівник КПІ".

Він зробив вагомий внесок у розробку навчальних планів, вдосконалення методичної роботи та розвиток матеріально-технічної бази університету й кафедри (зокрема, проектування та керівництво будівництвом корпусу № 9 тощо).

Михайло Іванович є гідним прикладом для молоді – цікавим співрозмовником та толерантною людиною.

За інф. ІФФ