Серед переможців університетського конкурсу "Молодий викладач-дослідник 2017" названо і доцента кафедри фізико-технічних засобів захисту інформації Дмитра Олександровича Прогонова. Ще зі шкільних років він мріяв здобути вищу освіту в одному з кращих технічних вишів України. Тож після закінчення Політехнічного ліцею КПІ в 2007 році вступив до Фізико-технічного інституту Київської політехніки.

Під час навчання на бакалавраті проявив себе старанним та різнобічно підготовленим студентом. У 2010–2012 рр. Д. Прогонов є стипендіатом низки академічних (Президента України і ректора КПІ) та комерційних (банку "Надра" і депутата Верховної Ради Дмитра Андрієвського) стипендій. У 2012 р. проходив стажування на підприємстві JDS Uniphase Corporation (м. Енінген, Німеччина), що спеціалізується на розробці та виготовленні контрольно-вимірювального обладнання для волоконно-оптичних систем зв'язку.

У 2011 р. Д. Прогонов отримує диплом бакалавра з відзнакою та вступає до магістратури ФТІ. Протягом навчання в магістратурі цікавиться методами протидії витоку конфіденційних даних установ та підприємств, а саме методами виявлення повідомлень, несанкціоновано вбудованих до мультимедійних даних. За результатами блискучого захисту магістерської дисертації отримує рекомендації щодо продовження навчання в аспірантурі КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Під час навчання в аспірантурі Дмитро Олександрович працює над вирішенням задачі виявлення повідомлень, вбудованих у цифрові зображення з використанням як поширених, так і спеціальних методів обробки. Під керівництвом к.т.н., доцента кафедри фізико-технічних засобів захисту інформації С.М.Куща молодий науковець розробив комплекс методів для високоточного виявлення повідомлень, вбудованих до цифрових зображень. Це дозволило вчасно подати та в 2016 р. успішно захистити кандидатську дисертацію.

З 2013 року Д.Прогонов працює на кафедрі фізико-технічних засобів захисту інформації на посадах асистента (2013–2016 рр.), старшого викладача (2016–2017 рр.) та доцента (з 2017 року). З 2014 р. є членом міжнародної наукової спільноти ITHEA (Софія, Болгарія). У 2017 р. призначений на посаду координатора спільних проектів з інформаційної безпеки між Інститутом математики та інформатики Болгарської академії наук (м. Софія, Болгарія) та КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Під керівництвом Д.Прогонова було підготовлено та захищено 16 бакалаврських робіт та 6 магістерських дисертацій. Про їх високий науковий рівень свідчить продовження досліджень двома магістрантами в провідних наукових установах Німеччини та Франції. Результати дипломних робіт бакалаврів та магістрів доповідалися на всеукраїнських та міжнародних науково-технічних конференціях, де здобули схвальні відгуки та отримали низку нагород.

Науковець є співавтором монографії в галузі стеганографії мультимедійних даних, автором циклу статей, присвячених розробці універсальних методів виявлення прихованих повідомлень за умови обмеженості апріорних даних щодо способу їх приховання до файла-контейнера. Отримані результати були представлені на фахових всеукраїнських та закордонних науково-технічних конференціях, зокрема в Німеччині, Болгарії. За результатами досліджень 2015–2018 рр. було опубліковано 7 статей у провідних фахових виданнях України та рецензованих міжнародних виданнях, що індексуються в наукометричних системах Scopus, Web of Science, DOAJ, Index Copernicus та інших.

У майбутньому Д.Прогонов планує продовжити дослідження в галузі стегоаналізу мультимедійних даних. Особливу увагу науковець приділяє вирішенню проблеми створення високоточних методів виявлення прихованих повідомлень, здатних працювати в умовах обмеженості або навіть відсутності апріорних даних щодо використаного стеганографічного алгоритму. Тож побажаємо молодому дослідникові подальших вдалих напрацювань.

Інф. ФТІ