У КПІ ім. Ігоря Сікорського ведеться робота з викривачами незаконних дій. За визначенням відповідного закону, викривач — це особа, яка має достовірні та беззаперечні докази корупційного правопорушення іншою особою. Важливо також отримати ці факти під час трудової, професійної, господарської, громадської, наукової діяльності, проходження служби чи навчання.

Якщо всіх цих умов викривач дотримався, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції може здійснювати розгляд його повідомлення. В КПІ цими питаннями опікується Яна Цимбаленко (anticor@kpi.ua). Окрім уповноваженої особи, повідомити про факти правопорушень можна ректору; звернутися до спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції, органів досудового розслідування, органів, відповідальних за здійснення контролю за дотриманням законів у відповідних сферах, інших державних органів, установ, організацій. Або ж поінформувати журналістів, громадські об’єднання, професійні спілки.