Політика КПІ ім. Ігоря Сікорського у сфері інтелектуальної власності

Ми часто публікуємо новини про те, що в стінах КПІ втілюють у життя оригінальні ідеї, створюють дивовижні інженерні рішення. За кожним з цих результатів творчої діяльності стоїть автор або ж колектив авторів. І головним їхнім завданням є не лише створити об’єкт інтелектуальної власності, забезпечити його правову охорону, а й передати його суспільству, тобто комерціалізувати.

КПІ ім. Ігоря Сікорського завжди сприяв появі нових об’єктів інтелектуальної власності й не менше уваги приділяє підвищенню їхньої комерційної ефективності. З цією метою Університет ухвалив «Політику КПІ ім. Ігоря Сікорського у сфері інтелектуальної власності», в якій установив правовідносини з авторами. Головними завданнями Політики є: встановлення режиму права інтелектуальної власності; набуття охорони та комерціалізації об’єктів права інтелектуальної власності (ОПІВ), власником яких є КПІ; забезпечення своєчасного та ефективного захисту ОПІВ та управління ними; виявлення та запобігання порушенням працівниками, студентами й іншими учасниками інноваційного процесу прав Університету на результати творчої діяльності, яку здійснюють у КПІ; забезпечення справедливого розподілу надходжень від комерціалізації інтелектуальної власності тощо.

Правовідносини авторів з Університетом забезпечують угоди, які укладають викладачі та студенти перед прийняттям на посаду чи навчанням. Окрім того, відносини між Університетом, Творцями та/або запрошеними дослідниками можуть регулювати договори на проведення досліджень. Значну увагу в Політиці присвячено питанням виплати винагороди авторам за використання їхніх ОПІВ.

Якісна та надійна правова охорона ОПІВ, удосконалення технології їх комерціалізації набуває вирішального значення в підвищенні корисності Університету для суспільства та його авторитету на міжнародній арені.

З Політикою можна ознайомитися за посиланням