Народився Анатолій Іванович 3 листопада 1935 року в містечку Войтівці Хмельницької області. У 1957 р. закінчив з відзнакою Київський політехнічний інститут за спеціальністю "Електронні прилади". З того часу упродовж 57 років працює в НТУУ "КПІ" асистентом (1957–1962 рр.), старшим викладачем (1962–1963 рр.), доцентом (1963–1970 рр.), професором (1970–1971 рр.), завідувачем кафедри (з 1971 року). Протягом 1971–1974 років працював проректором КПІ з наукової роботи. Захистив кандидатську (1961 р.) і у 33-річному віці – докторську (1968 р.) дисертації, а в 1971 році йому було присвоєно наукове звання професора. Проф. А.І. Петренко належить до яскравих особистостей, шанованих у суспільстві, відомих у світі науки й освіти, які, поряд з іншими, є візитівкою Київської політехніки, її гордістю й окрасою. Саме тому  у 2015 році Науковою радою університету йому присуджено почесне звання  "Видатний діяч НТУУ "КПІ", яке добре пасує з попередніми  званнями "Викладач-дослідник" (2014 р.) і "Почесний професор НТУУ "КПІ" (1998 р.).

Проф. А.І. Петренко відомий в Україні та за кордоном як один із засновників нового напряму інформатики, пов'язаного зі створенням систем автоматизованого проектування, та є організатором підготовки фахівців у цій галузі. Ним запропоновані, досліджені та запроваджені методи моделювання нелінійних технічних об'єктів, методологія та принципи організації програмно-технічних комплексів автоматизованого проектування в середовищі Інтернет, віртуалізації ресурсів за допомогою технологій Grid. Проф. А.І. Петренко створив наукову школу  "Комп'ютерне проектування в інформаційному середовищі Іnternet і Grid", підготував 54 кандидати та 5 докторів наук, опублікував 440 наукових робіт, серед яких 29 монографій, підручників та навчальних посібників, 15 брошур, має 44 винаходи та 2 патенти.

 Три монографії та 35 його статей опубліковані за кордоном, зокрема монографії "ALLTED  – a Computer-Aided Engineering System for Electronic Circuit Design" у Австралії (1997 р.), "Algorithmic analysis of electronic circuits" у США (1975 р.)  і підручник  "Basic of Computer-Aided Design" у Болгарії (1986 р.). За його підручниками "Основи теорії електронних схем"  (1968 і 1971 рр.), "Алгоритми аналізу  електронних схем" (1970 і 1976 рр.), "Основи автоматизації проектування" (1982 р.), "Основи побудови систем автоматизованого проектування" (1984 і 1985 рр.), "Табличні методи аналізу електронних схем" (1978 р.) та ін. навчалось не одно покоління інженерів у країнах СНД. Проф.  А.І. Петренко тричі (у 1972, 1978 і 1990 рр.) отримував Премії КПІ за  підготовку навчальних посібників (разом із співавторами), тричі – дипломи переможця конкурсу НТУУ "КПІ" в номінації "Викладач-дослідник" (2006, 2007 та 2014 роки).

Останніми роками  А.І. Петренко з колегами активно працює в галузі розподілених сервісно-орієнтованих обчислень, базованих на Grid та хмарних технологіях, у результаті чого створена низка відомих монографій і навчальних  посібників: "Чисельні методи в інформатиці" (Київ, BHV, 2006), "Вступ до Grid-технологій в науці і освіті" (Київ, Політехніка, 2008), "Застосування Grid-технологій в науці і освіті" (Київ, Політехніка, 2009), "Семантичний Grid для науки і освіти" (Київ, Політехніка, 2010), "Практикум с Grid-технологій" (Київ, Політехніка, 2011), "На шляху до Європейського Grid" (Київ, Політехніка, 2012).

Проф. А.І. Петренко – лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (1986), заслужений діяч науки і техніки України (1997), ад'юнкт-професор Мічиганського державного університету (США), Почесний професор Середньо-Південного університету Китаю, почесний член Інституту електро-інженерів (IEE) і сертифікований інженер Великобританії, один із засновників і дійсний член громадської Академії інженерних наук України, голова спеціалізованої ради по присудженню наукових ступенів доктора технічних наук тощо.

А.І. Петренко стажувався в Англії і отримав диплом Імперського коледжу Лондонського університету, працював експертом ЮНЕСКО в Індії, запрошувався для читання лекцій і наукової роботи до 12 країн, включаючи США, Англію, Канаду, Італію, Німеччину, Угорщину, Болгарію, Австрію, Австралію, Гонконг, Республіку Корея та Китай. Інформацію про нього включено до міжнародного довідника "Who's is who?" (з 1998 року). Обраний почесним професором Мічиганського державного університету (США) і Середньо-Західного університету (Китай), почесним членом (Fellow) Інституту електро-інженерів Англії (IEE). Нагороджений орденом "Знак Пошани" (1986), медаллю Польщі "Medal Komicji Edukacji Narodowej" (1998), медаллю Міністерства освіти і науки України "За наукові досягнення" (2005), чотирма золотими медалями та Дипломом Пошани ВДНГ СРСР.

На високому професійному рівні читає курси лекцій "Моделювання складних об'єктів", "Чисельні методи", "Основи інженерної творчості". Виконує обов'язки завідувача кафедри системного проектування Інституту прикладного системного аналізу (ІПСА) і наукового керівника Центру суперкомп'ютерних обчислень НТУУ "КПІ". Кафедра під керівництвом проф. А.І. Петренка протягом багатьох років займає провідні позиції в університеті за багатьма показниками завдяки своїй інноваційній діяльності, постійно залучається до виконання наукових досліджень за цільовими Державними програмами (ІКТ, Grid) і Європейськими програмами (Inco-Copernicus, STCU, FW-7) та контрактами з іноземними фірмами (Digital, Intel, IBM, Panasonic, Samsung), забезпечує високий сучасний рівень підготовки фахівців з комп'ютерних наук і інформаційних технологій, спроможних вирішувати задачі застосування сучасних інформаційних технологій для інформатизації функціонування організацій і установ та колективного проектування в середовищі Інтернет і Grid найрізноманітніших об'єктів сучасної техніки і штучного оточення людини. Попит  на таких випускників дуже великий, тому кафедра СП має спеціальні угоди з відомими фірмами  Melexes (Бельгія), ZMD і IНР (Німеччина) та інститутами НАН України на спільну підготовку фахівців з комп'ютерного проектування, причому фірми надають кафедрі унікальне обладнання (наприклад, всесвітньо відомі системи проектування Cadence), спеціальні стипендії студентам, можливість закордонного стажування і навчання в аспірантурі, а також гарантованого працевлаштування у філіях цих фірм у Києві або за кордоном.

Колектив навчально-наукового комплексу "Інститут прикладного системного аналізу" і ректорат бажають ювіляру міцного здоров'я та довголіття, бадьорого духу та нових творчих здобутків. Хай щастить Вам, Анатолію Івановичу!