Вагомі здобутки молодих дослідників Київського політехнічного знаходять гідне визнання серед наукової спільноти. Зокрема, нещодавно стипендію Кабінету Міністрів України для молодих учених отримав доцент кафедри приладів і систем орієнтації і навігації ПБФ Олексій Михайлович Павловський.

Є люди, які викликають симпатію з першого погляду. До таких належить і Олексій Михайлович. Студенти ходять за ним вервечкою, колеги незмінно відгукуються з повагою. Всі дисципліни, які він викладає – "Електроніка", "Засоби та технології сучасної електроніки", "Мікропроцесорна техніка", "Комп'ютерні технології в проектуванні приладів", – активно вдосконалюються з використанням сучасної елементної бази та мультимедійних технологій. А дипломні проекти та магістерські дисертації, виконані під керівництвом О.М.Павловського, незмінно отримують позитивні відгуки.

"Для того щоб студенти працювали із задоволенням, – говорить викладач, – підбираю тему дипломної роботи, яка передусім зацікавить саме їх". Майже всі студенти, якими опікується Олексій Михайлович, створюють власні пристрої на базі сучасних чутливих елементів і мікроконтролерів. Такий підхід дозволяє повністю розібратись з визначеними завданнями і поглибити розуміння розв'язуваних проблем. З часом молоді спеціалісти беруться самостійно вирішувати вже складніші питання. Кредо наставника: знання зайвими не бувають, тож нині він разом із студентами опановує гарвардський курс основ програмування "CS50".

Доцент О.М.Павловський веде активну наукову роботу з розробки, створення та вдосконалення інформаційно-діагностичних систем для складних динамічних об'єктів. Цей науковий напрям є актуальним для багатьох сфер вітчизняної промисловості, зокрема авіабудування, нафто- газотранспортної галузі та машинобудування. "У всіх справах і проектах, – відзначає науковець, – мене підтримують і направляють колеги, моя рідна кафедра приладів і систем орієнтації і навігації, якій, до речі, цього року виповнилося 55 років".

Олексій Павловський у 2009 р. закінчив НТУУ "КПІ" за спеціальністю "Прилади точної механіки" та отримав диплом магістра з відзнакою. Дисертацію на тему "Багаторівнева система контролю вібрації авіаційного двигуна" під керівництвом д.т.н., проф. Н.І.Бурау захистив у 2014 р. Нині в ініціативному порядку працює над докторською дисертацією на тему "Наукові основи комплексних інтелектуальних систем моніторингу складних динамічних об'єктів". Наукові дослідження проводяться в тісній співпраці з провідними українськими підприємствами: ПАО НТК "Електронприлад", ДП "Івченко Прогрес", АО "Мотор Січ" та АНТЦ "Авіадіагностика".

Уже отримано результати щодо вдосконалення системи контролю вібрації авіаційних газотурбінних двигунів за рахунок розширення функціональних можливостей штатних систем контролю вібрації. У 2013 р. ці дані були використані для розробки пристроїв контролю вібрації двигунів МС-500В та МС-14, про що свідчать акти впровадження у виробництво АНТЦ "Авіадіагностика" і ПАО НТК "Електронприлад". Результати проведених досліджень використані при виконанні трьох держбюджетних та чотирьох госпдоговірних НДР за участю О.М. Павловського.

Доцент О.М. Павловський є автором більш ніж 70 наукових та навчально-методичних праць, з них одна монографія, 15 статей у фахових виданнях, з яких 3 – у закордонних виданнях, що входять до наукометричної бази Scopus, має 4 патенти України та 5 свідоцтв про авторське право. Бере активну участь у роботі науково-технічних конференцій та семінарів. Разом із студентами підготував експонат "Універсальний вібраційний перетворювач" для виставки в Науковому парку "Київська політехніка".

Крім того, О.М.Павловський веде активну методичну та організаційну роботу. Є вченим секретарем приладобудівного факультету та виконує обов'язки вченого секретаря кафедри приладів і систем орієнтації і навігації.

Без сумніву, ім'я активного, працьовитого та наполегливого молодого науковця ще не раз лунатиме в професійних колах.

Інф. ПБФ