Олександр Васильович Палагін (17.07.1939) - Вчений у галузі інформатики та обчислювальної техніки, академік Національної академії наук України (2006), доктор технічних наук, професор. З 1960 року працює в Інституті кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України. Заступник директора з наукової роботи з 1984 року. Випускник електротехнічного факультету КПІ (1961)

Наукова та практична діяльність Палагіна О. В. пов'язана з розробкою теорії та створенням універсальних і спеціалізованих комп'ютерних систем. У сферу його діяльності входять розробка науково-методичних основ побудови інтелектуальних інформаційних систем, систем інформаційно-когнітивної підтримки наукових досліджень, систем масового інформаційного сервісу, комп'ютерних систем з віртуальною архітектурою, технології системної інтеграції тощо. Автор понад 300 наукових праць, у тому числі 8 монографій; має 80 патентів на винаходи.

Олександр Васильович неодноразово був науковим керівником ряду державних наукових програм, очолював Раду з автоматизації наукових досліджень при Президії НАН України, багато років є членом Комітету з державних премій України, головою експертної ради ВАК.

Відзначений урядовими нагородами: орденом "Знак пошани" та двома медалями, йому присвоєно почесне звання "Заслужений винахідник УРСР"; удостоєний премії О. С. Лебедєва АН УРСР та інших наукових нагород.