Ви є тут

Осипенко Катерина Сергіївна: фахівець з систем керування перетворювачами у Smart Grid


Осипенко Катерина Сергіївна

Серед переможців університетського конкурсу "Молодий викладач-дослідник 2016" аж четверо представників кафедри промислової електроніки ФЕЛ. Серед них і чарівна Катерина Сергіївна Осипенко, яка успішно поєднує викладацьку та наукову діяльність. Коло її наукових інтересів охоплює дослідження режимів роботи, питань стійкості систем з відновлюваними джерелами енергії та підвищення ефективності керування розосередженою генерацією.

Катерина Сергіївна – вихованка Київської політехніки. У 2012 році закінчила магістратуру, отримала диплом з відзнакою за спеціальністю "Електронні системи" та здобула кваліфікацію інженера-дослідника. Потім працювала асистентом, старшим викладачем, а після захисту кандидатської дисертації на тему "Керування режимами роботи перетворювачів автономних систем електроживлення" – доцентом кафедри промислової електроніки. Результати наукового пошуку знайшли відображення у понад 25 наукових працях у вітчизняних та іноземних виданнях та трьох монографіях. У 2015 р. К.С.Осипенко підвищувала кваліфікацію в Інституті післядипломної освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського та виконала випускну роботу на тему "Сертифікація систем менеджменту".

Науковець проводить значну педагогічну роботу у сфері цифрових інформаційних та електронних систем, а також обробки сигналів. Студенти, які виконували дипломні роботи бакалаврів та спеціалістів під її керівництвом, у подальшому успішно беруть участь у міжнародних конференціях та проектах.

У рамках міжнародного співробітництва вона уже кілька років співпрацює з Міжнародним товариством інженерів у галузі електроніки та електротехніки (ІЕЕЕ): працювала головою студентської гілки, заступником голови групи молодих спеціалістів у КПІ ім. Ігоря Сікорського та скарбником української секції, а в 2014–2016 рр. – членом виконавчого комітету молодих спеціалістів товариства ІЕЕЕ Регіону 8 (Європа, Середній Схід, Африка). Влітку 2016 р. у рамках спільного проекту British Council Ukraine та КПІ ім. Ігоря Сікорського "Англійська мова для університетів" К.С.Осипенко взяла участь у тренінгу для науково-педагогічних працівників "Academic Teaching Excellence. English as the medium of instruction". На початку 2017 р. виграла конкурс на стажування до Вроцлавського університету технологій за програмою Еразмус+, куди незабаром і поїде.

Окрім активної педагогічної та наукової діяльності, молода викладач-дослідник веде значну громадську та організаційну роботу – є членом оргкомітетів та рецензентом кількох міжнародних науково-технічних конференцій та конгресів, що проводяться, зокрема, в рамках ІЕЕЕ. Також Катерина Сергіївна виконує обов'язки заступника завідувача кафедри з методичної роботи, проектного менеджера та секретаря методичної комісії факультету.

За результатами конкурсів, проведених у 2014 та 2016 роках відділенням НАН України серед молодих учених, К.С.Осипенко як співавтора робіт "Прогнозне керування перетворювачами відбору енергії від розосереджених джерел енергії в мережі Smart Grid" та "Контекстно-залежне керування автономними системами електроживлення" було нагороджено грамотами Президії НАН України.

Студенти та колеги поважають Катерину Сергіївну за товариську вдачу, оперативне вирішення поточних завдань, старанність, сумлінність, цілеспрямованість та наполегливість. Сподіваємося, її чекає успішне наукове майбутнє.

За інф. ФЕЛ

x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій