За досягнення в розробленні важливих наукових проблем групу молодих учених було відзначено преміями НАН України. Серед нагороджених і представник Київської політехніки Сергій Олександрович Осипчук, к.т.н., асистент кафедри телекомунікаційних систем ІТС.

У його роботі, що стосується безпроводових систем зв'язку, досліджено способи підвищення інформаційної ефективності безпроводових систем передачі із застосуванням режиму OFDM на основі перерозподілу ресурсів каналу зв'язку, що реалізується з використанням завадостійкого кодування класу LDPC. Робота називається "Підвищення інформаційної ефективності безпроводових систем передачі на основі перерозподілу ресурсів каналу зв'язку" і є дослідженням показника інформаційної ефективності використання ресурсів каналу зв'язку, який показує, наскільки повно використовується його пропускна здатність. На основі застосування набору сучасних засобів для перерозподілу ресурсів каналу зв'язку досягнуто підвищення показника інформаційної ефективності використання ресурсів каналу зв'язку на 9…52%.

Молоді дослідники з КПІ запропонували спосіб визначення оптимальних частотно-енергетичних умов перерозподілу ресурсів у каналі зв'язку, спосіб визначення параметрів наддовгих завадостійких блокових кодів виду LDPC, спосіб формування сигнально-кодових конструкцій для каналу з відомими параметрами при використанні режиму випромінювання OFDM та спосіб адаптивного вибору виду багатопозиційної модуляції за критерієм досягнення максимальної продуктивності системи безпроводового зв'язку.

Основні результати, що одержані в роботі, опубліковані в п'яти спеціалізованих виданнях, апробовані на дев'яти міжнародних конференціях та захищені чотирма патентами України на корисну  модель. Дуже важливо, що результати досліджень використано в діяльності підприємства ПАТ "ЕЛМІЗ", яке придбало дві ліцензії на використання результатів, захищених патентами.

Інф. ІТС

Дата події